Detaljer


Sykepleier 100% x 3

Beskrivelse av arbeidssted
Seksjon Strømmen er 1 av 9 soner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til i Romerike helsebygg i Lillestrøm, med kort vei til buss og tog.
 Vi søker sykepleiere 3 x 100 % fast stilling, i 2 delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver
- Utføre oppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk
- Faglig observasjon, tiltak og oppfølging av brukere hjemme
- Selvstendige arbeidsoppgaver og planlegging av egen hverdag
- Vurdering og kartlegging hos brukere
- Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne
- Samarbeide med fastleger, pårørende, korttidsenheter og andre instanser, for at brukerne har mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig
- Være delaktig i avdelingens oppgaver, og følge avdelingens prosedyrer
- Bidra til fagutvikling i avdelingen
- Bidra aktivt i avdelingens forbedringsarbeid
- Veiledning av andre yrkesgrupper, brukere, pårørende, studenter og elever
Kvalifikasjoner

- Autorisasjon som sykepleier
- Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring i demens, alderspsykiatri, rehabilitering og aktiv omsorg
- Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (B2)
- Ønskelig med erfaring innenfor kommunehelsetjenesten
- Søker må ha førerkort klasse B
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper
- Beviste og gode samarbeidsevner, som gjenspeiles i ønske og atferd om å lykkes sammen for å utvikle gode tjenester.
- Evne til å planlegge, prioritere og koordinere.
- Evne til å arbeide selvstendig og i team.
- Evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukeren.
- Etisk oppmerksomhet, fokus og refleksjon
- Fleksibel og løsningsorientert
- Kreativ, motivert, engasjert og nysgjerrig
- God på kommunikasjon og dialog
Vi tilbyr
- Å være med å videreføre og utvikle vår tjeneste med fokus på hverdagsmestring
- Å være med å videreføre et godt kollegamiljø, preget av humor, glede og høy faglighet
- Kompetanseutviklingsplan i tjenesten
- Lønn etter hovedtariffavtale
- God pensjons- og forsikringsordning
- Bedriftshelsetjeneste
- Aktivt bedriftsidrettslag