Detaljer


Sykepleier 100% x 3

Beskrivelse av arbeidssted
Seksjon Strømmen er 1 av 9 soner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til i Romerike helsebygg i Lillestrøm, med kort vei til buss og tog.
 Vi søker sykepleiere 3 x 100 % fast stilling, i 2 delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre oppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk
 • Faglig observasjon, tiltak og oppfølging av brukere hjemme
 • Selvstendige arbeidsoppgaver og planlegging av egen hverdag
 • Vurdering og kartlegging hos brukere
 • Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne
 • Samarbeide med fastleger, pårørende, korttidsenheter og andre instanser, for at brukerne har mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig
 • Være delaktig i avdelingens oppgaver, og følge avdelingens prosedyrer
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Bidra aktivt i avdelingens forbedringsarbeid
 • Veiledning av andre yrkesgrupper, brukere, pårørende, studenter og elever
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring i demens, alderspsykiatri, rehabilitering og aktiv omsorg
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (B2)
 • Ønskelig med erfaring innenfor kommunehelsetjenesten
 • Søker må ha førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Beviste og gode samarbeidsevner, som gjenspeiles i ønske og atferd om å lykkes sammen for å utvikle gode tjenester.
 • Evne til å planlegge, prioritere og koordinere.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukeren.
 • Etisk oppmerksomhet, fokus og refleksjon
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kreativ, motivert, engasjert og nysgjerrig
 • God på kommunikasjon og dialog


  
Vi tilbyr
 • Å være med å videreføre og utvikle vår tjeneste med fokus på hverdagsmestring
 • Å være med å videreføre et godt kollegamiljø, preget av humor, glede og høy faglighet
 • Kompetanseutviklingsplan i tjenesten
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag