Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, 100% vikariat

Offentlig forvaltning

Enheten er en del av Medisinsk avdeling. Enheten yter service til både polikliniske og inneliggende pasienter, voksne og barn. Hovedvekten av pasientene har problemstillinger rettet mot kardiologi, gastroenterologi, lungesykdommer eller hematologi. Vi har en travel hverdag, der man må kunne jobbe selvstendig og effektivt. Vi har fokus på pasienten, høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Vi har en personalgruppe bestående av sykepleiere/ spesialsykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog.

Enheten har følgende stilling ledig: Sykepleier,100% vikariat,  01.11.2022 - 01.11.2023.

Ved internt opprykk kan det bli andre stillingsbrøker ledig. 

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en medarbeider som kan bidra til å videreutvikle den sykepleiefaglige standarden i enheten og som liker å jobbe i et aktivt og tverrfaglig miljø. Du vil bistå ved polikliniske konsultasjoner, men også ha selvstendige oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant spesialutdanning vil vektlegges
 • Erfaring i minimum 2 år som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra poliklinikk. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Evne til fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid.
 • Jobbe selvstendig og i team.
 • En viss teknisk forståelse og evne til å håndtere avansert medisinskteknisk utstyr. 
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø. 

Vi tilbyr:

 • Undervisningsdag integrert i turnus.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.