Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3374171
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Sykepleier 100 % vikariat

Seksjon for hjemmetjenester er inndelt i totalt seks tverrfaglige team; ett team for alvorlig syke, ett innsatsteam og fire geografiske team som hver består av tre selvstyrte arbeidslag (hvorav ett arbeidslag demens). Teamene består også av saksbehandlere, ergo- og fysioterapeuter. Hele hjemmetjenesten er samlokalisert i Skullerud næringspark. Vårt mål er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfylte liv, og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig.

Vi søker en dyktig sykepleier som ønsker å jobbe i vårt team. I løpet av vikariatet vil du jobbe på tvers av arbeidslagene , eller mer i ett lag i en periode. Arbeidslagene består av sykepleiere i tillegg til hjelpepleiere/helsefagarbeidere og hjemmehjelp. Arbeidslagene er selvstyrte og har det faglige ansvaret for sine brukere, med fokus på kompetanse, kontinuitet og systematisk oppfølging av både brukere og deres pårørende ut fra verktøyet "Tiltakspakke demens" og behovstyrt bemanning ut i fra brukers situasjon (BOB).

Vi har et ledig vikariat i perioden 01.02.21 til 31.08.21, todelt turnus med arbeid hver 3.helg. (for dette vikariatet må du påregne at turnus kan endre seg noe i løpet av perioden.)

Bydelen jobber med å utvikle gode turnusløsninger med fokus på brukerbehov og heltidskultur. Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre sykepleieroppgaver til hjemmeboende brukere i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, studenter og kolleger
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid med fokus på hverdagsmestring
 • Behovsorientert bemanning (BOB) er innført i tjenesten, i tillegg brukes tiltakspakke demens for å sikre systematisk oppfølging
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Førerkort for personbil
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest/Cl)
 • Basiskunnskap innen IKT
 • Erfaring med Gerica, eller annet elektronisk dokumentasjonssystem
 • Erfaring fra hjemmetjenesten er en fordel 
 • Politiattest er påkrevet ved oppstart 
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig med stort engasjement
 • Positiv lagspiller, fleksibel og selvstendig
 • Ser muligheter og har fokus på brukernes ressurser og egenmestring
 • Evne til å jobbe systematisk
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Alle våre ansatte må jobbe etter Oslo kommunes verdier - Brukerorientering, Respekt, Engasjement og Redelighet
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i ny organisering av hjemmetjenesten
 • Muligheter til å påvirke egen arbeidsdag
 • Tett tverrfaglig samarbeid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Arbeid hver 3.helg
 • Flotte lokaler med tilgang til kantine 
 • Lønnes etter ansiennitet i lønnstrinn 29-42 (kr 460 700 - 570 900) etter Oslo kommunes regulativ