Detaljer

 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  08.11.2020
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3235369
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier 100% stilling, fast, v/Aure sykehjem, 2. gangs utlysning

Ved Aure sykehjem er det ledig 100% fast stilling som sykepleier. Turnus med dag og kveldsarbeid, arbeidhelg hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.

Stillingen kan ikke deles.

Beskrivelse

Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Stillingen som utlyses vil rullere mellom disse to avdelingene. Avdelingen har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen.

Aure sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i pleie og omsorgstjenestene i Aure kommune, og innehar i dag 23 plasser fordelt på fire avdelinger. Sykehjemmet har ca 20 faste årsverk.

Sykehjemstilbudet i kommunen har blitt mer spisset de siste årene da en i Aure kommune har valgt å organisere de fleste av heldøgns omsorgsplasser som omsorgsboliger. I sykehjemmet tilbyr en korttidsopphold for rehabilitering, utredning/behandling og avlasting. En tilbyr også langtidsopphold for brukere som er for syke og har for sammensatte lidelser til å kunne nyttiggjøre seg tilbud om bemannet omsorgsbolig. Sykehjemmet har også mottak av ø-hjelps pasienter fra legevakt. 

Om stillingen 

Sørge for nødvendig helsehjelp samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.

Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte bruker.

Samarbeide med pårørende, familie og samhandling med interne og eksterne instanser.

Sykepleiefaglig ansvar for primærgrupper og enheten for øvrig.

Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring for medarbeidere. 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en autorisert sykepleier som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.

Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt.

Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din.

Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon. I Aure kommune benyttes programvaren "Gerica".

Du må også ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og arbeidsbetingelse

Som rekrutteringstiltak gis et kronetillegg etter tabell slik:
0 år ans.: kr 60.000,-. 2 år ans.: kr 50.000,-. 4 år ans.: kr 40.000,-. 6 år ans.: kr 30.000,-. 8 år ans.: kr 20.000,-. 
Du omfattes også av lokal lønnsstige: kr 4.000,- i tillegg ved 12 års ans.  Ytterligere kr 4.000,- i tillegg ved 14 års ans.
Ytterligere 8.000,- ved 16 års ans 

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.