Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier 100% stilling

Offentlig forvaltning

Er kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for omsorgsnivå noe som fanger din interesse er korttidsavdelingen på Nes sykehjem kanskje din neste arbeidsplass. Som sykepleier her får du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter for å utvikle faglig kompetanse. Du vil samarbeide med andre i kommunen for å sikre gode pasientforløp. Vi tar imot pasienter fra sykehuset eller hjemmefra for kartlegging og vurdering av helsetilstand og omsorgsnivå. Vi tar også imot pasienter på fast rullering noe som bidrar til at det er mulig å bo lenger hjemme. Avdelingen er for personer med demens og de som jobber her har et stort engasjement og høy faglig kompetanse.

Sykehjemmet ligger nydelig til nær sjøen på Husvik bare noen få kilometer fra Tønsberg sentrum og består av 76 institusjonsplasser og 25 plasser for personer som trenger døgnbemannet omsorgsbolig. Vi har avdelinger for pasienter med langtidsvedtak, korttid og rullering i tillegg til dagsenter for personer med demens. Sykehjemmet har eget kjøkken som gir oss god lukt av deilig middag, boller og vafler gjennom uken. Vi har en frivillighetskontakt som i samarbeid med frivillige organisasjoner, nærmiljøet og avdelingene, setter struktur på aktivitetstilbudet som sprer glede i avdelingene og peisestua med sang og musikk og andre tilbud.

Vi jobber systematisk med fag, kvalitet og utvikling og har fagsykepleier og sykehjemslege i fulle stillinger. Vi har mentorordning for nyansatte som innebærer tett oppfølging det første året. Trives du med at ingen dager er like og liker å ha flere baller i lufta, da vil vi gjerne ha deg med på laget. 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for pasientene
 • Lede og koordinere det daglige pasientarbeidet
 • Utføre sykepleiefaglige vurderinger
 • Ansvar for å fordele ressurser og oppgaver, samt dokumentasjon og rapport
 • Legemiddelhåndtering

Arbeidshverdagen din vil også innebære

 • At du følger rutiner og bidrar til forbedringsarbeid
 • At du bidrar til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø, samt fremmer samarbeidskultur som preges av kompetansedeling og samarbeid på tvers
 • At du sikrer god samhandling og oppfølging av pårørende

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Evt. også videreutdanning og/eller spesialisering innen geriatri, psykiatri eller demens
 • Studenter som er i ferd med å fullføre sykepleiestudiet, men som ikke har avlagt eksamen, kan også søke.
 • Språkkrav på minimum B2-nivå
 • God digital kompetanse og kunnskap om velferdsteknologi

Vi ønsker en kollega som er 

 • MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer
 • ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljø
 • ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger
 • KOMPETENT, deler av sin kompetanse og søker ny kunnskap

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Vi har årsturnus som gir stor påvirkning til egen jobbhverdag, to-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Mulighet for kr 22 000,- i funksjonstillegg som gruppesykepleir.
 • Nyutdannede sykepleiere starter med 8 års ansiennitet og kr 15 000,- i tillegg for 16 års ansiennitet. Øvrig lønn i henhold til gjeldende avtaler
 • En arbeidsplass med stort fokus på faglighet og trivsel
 • Mentorordning det første året som nyansatt
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger tilknyttet KLP (offentlig tjenestepensjon)

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost