Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Hogsnes helsehus er kommunens nyeste institusjon med både korttids- og langtidsplasser.

Rehabilitering og korttid består av 17 korttidsplasser fordelt på 9 rehabiliteringsplasser og 8 korttidsplasser. Som sykepleier i vår i avdeling vil du oppleve et høyt tempo, et godt faglig miljø og gode kollegaer. Du vil få en variert arbeidshverdag, og mulighet til å utvikle deg sammen med nye utfordringer. Vi søker nå etter en engasjert sykepleier som ønsker å bli en del av vårt team og som har interesse for feltet rehabilitering!

Vi jobber tverrfaglig for å ivareta helhetlig pasientforløp. Som en del av det tverrfaglige teamet har vi på helsehuset ressurspersoner som fagutviklingssykepleier, koordinerende sykepleier for pasientforløp, fysioterapeuter og leger. Vi satser på heltidskultur, men legger vekt på å skape et arbeidsmiljø som tar hensyn til individuelle behov og preferanser når det gjelder stillingsprosent. Gjennom årsturnus gir vi deg også mulighet til å påvirke egen arbeidstid.

Velkommen som søker til en spennende jobb hos oss hvor vi vektlegger kvalitet, kompetanse, mestring og trivsel. Sammen skaper vi et godt og helsefremmende arbeidsmiljø i splitter nye lokaler!

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig oppfølgning av korttidspasienter
 • Ivareta helhetlige og gode pasientforløp
 • Samhandling med interne og eksterne instanser
 • Kommunikasjon med- og oppfølgning av pårørende
 • Dokumentasjon i pasientjournal
 • Veilederansvar for studenter

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Digitale ferdigheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende nivå B2
 • Ønskelig med videreutdanning innen aktuelle fagområder

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Løsningsorientert
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for rehabiliteringsfeltet

Personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr:

 • Nytt helsehus med fremtidsrettet velferdsteknologi
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Årsturnus med mulighet for å påvirke egen arbeidstid
 • 2 delt turnus
 • Mulighet for arbeid hver 4. helg med langvakter
 • Tiltredelse i ønsket stillingsstørrelse
 • Lønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet
 • Rekrutteringstillegg på 15 000 kr for lang erfaring (over 16 år)
 • Kompensasjon for veilederansvar for studenter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Det gjennomføres løpende intervjuer frem til søknadsfrist.

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost