Ledig stilling

Lillehammer kommune

Sykepleier 100% stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling B ved Lillehammer Helsehus er en aktiv avdeling med 8 korttidsplasser for utredning, behandling, rehabilitering og avlastning, 8 psykogeriatriske langtidsplasser og 15 somatiske langtidsplasser. Her jobber sykepleier tett med dyktige hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Sykepleier har løpende samarbeid med legetjenesten og fastsatt visittgang to ganger per uke. Arbeidet i avdelingen byr på mange sykepleiefaglige og etiske utfordringer, og stiller krav til læring, utvikling og refleksjon rundt egen yrkesutøvelse. Avdelingen har pasienter med varierte somatiske lidelser og byr på interessante kliniske utfordringer.

Avdelingen har gode rutiner som bidrar til arbeidsflyt og samarbeid. Ansatte jobber i team og har daglige tavlemøter.  

Arbeidsmiljøet på avdeling B er stabilt, støttende og faglig orientert. Vi setter pris på nye utfordringer, har eierskap til avdelingen vår og har mye humor. Arbeidsmiljøet er preget av engasjement og en spesiell vilje til å løse utfordrende kasus.   

Vi søker sykepleier i en fast stilling samt et foreldrevikariat til over sommeren 2023. Begge i100% stilling .

Sykepleierne i avdeling B arbeider i en to delt turnus med dag og aften samt hver hver 3. helg.  

Faglig kvalitet, pasientsikkerhet og kompetanseutvikling er satsningsområder for helsehuset. Vi samarbeider godt med Aktiv omsorg, frivillige og venneforeningen. 

Under prosessen kan det tilkomme andre vakanser i en avdeling på Lillehammer helsehus, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.

Jf. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det påkrevd med politiattest for alle som skal yte tjenester etter denne loven.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utøvelsen av sykepleierfaget på vakt.
 • Iverksette, evaluere og korrigere tiltak.
 • Iverksette ordinasjoner fra lege.
 • Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon.
 • Ansvar for opplæring og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter/elever.
 • Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling.
 • Direkte delegert legemiddelansvar.
 • Ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket.
 • Vise respekt og omtanke for pårørende.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper og tjenester er sentralt for å sikre brukerne riktig oppfølging.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorutdanning og godkjent autorisasjon som sykepleier i Norge.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig for å kunne:
  • yte forsvarlig helsehjelp
  • beherske medisinske termer
  • dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
 • Generelle dataferdigheter, minimum å beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
 • Med sykepleiernes autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Formålet med autorisasjon er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet.
 • Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
 • Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.
 • Sykepleieren har kontinuerlig fokus på faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert.

Personlige egenskaper:

 • Mestre å jobbe selvstendig
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Liker utfordringer og tar ansvar
 • Bidra til et godt og humørfylt arbeidsmiljø                                                                                                                                                                                                                               
 • Helse til, over tid, å stå i de utfordringer som stillingen innebærer 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for spesialisering etter interesse- og kompetansefelt 
 • Gode permisjons og -stipendordninger for videre kompetanseutvikling                                                                                                                                                                             
 • Kompetansetillegg for relevant etter/-videreutdanning i ht. lokal avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Full barnehagedekning i kommunen
 • Flott natur og mange fritidsmuligheter
 • Engasjerte og støttende kolleger

 

Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med og utvikle framtidas kommunale helse- og omsorgstjenester. I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Vi trenger flere kompetente medarbeidere med hjerte for faget - og vil gjerne ha DEG med på laget!

Lillehammer kommune har ca. 28. 000 innbyggere og er kjent både som OL-by, vintersportsby og kulturby. Byen ligger ved Mjøsa, har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter.
Vil du vite mer om hvordan det er å bo og jobbe i Lillehammerregionen, trykk her

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven §25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i såfall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et evt. intervju.