Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Sykepleier/vernepleier 100% på forsterket skjermet enhet

Offentlig forvaltning

Vi trenger deg som kan bidra med faglighet, engasjement, humor og medmenneskelighet til de menneskene som bor hos oss!

Eik sykehjem er en institusjon for personer med demens, og er et av fire kommunale sykehjem i Tønsberg kommune. Sykehjemmet har 91 plasser for personer med demenssykdom, fordelt på 10 avdelinger. Langtidsavdeling, korttidsavdeling, omsorgsbolig, skjermet enheter, forsterket enhet og egen nattjeneste. Sykehjemmet har en sykehjemsoverlege, fagutviklingssykepleier, og en Gatkoordinator alle i 100 % stilling. Alle avdelinger har også en gruppesykepleier som samarbeider med tjenesteleder om det faglige ansvaret.

Forsterket skjermet avdeling er et tilbud til personer med demens med spesielle omsorgsbehov hvor målet er at brukerne skal oppleve personsentrert omsorg, ro og forutsigbarhet og en meningsfull hverdag. Avdelingen er bygget/utformet og tilrettelagt spesielt for mennesker med atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens ( APSD). Hos oss vil du få en unik sjanse til å være med på å videreutvikle avdelingen og din fagkompetanse sammen med faglig dyktige kollegaer. Dine kollegaer består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og studenter. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • faglig ansvar for beboere med forskjellig utvikling i sin demenssykdom
 • Sikre at avdelingens rutiner og legens forordninger ifht medikamenthåndtering blir fulgt
 • Utføre helhetlig pleie og omsorg til personer med demens og utfordrende atferd
 • Tilrettelegge og bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring
 • Veilede kolleger og studenter
 • Oppfølging og samarbeid med pårørende
 • Være en god rollemodell og bidra til faglig utvikling i avdelingen
 • Bidra til kvalitetsutvikling og kompetanseheving i avdelingen
 • Bidra til å skape et arbeidsmiljø preget av raushet, trygghet , respekt og faglig dyktighet

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Erfaring og kompetanse innen geriatri/demens/psykiatri er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillings evne, med minimum norskkompetanse på nivå B2
 • Gode datakunnskaper - elektronisk pasientjournal, kjennskap til CosDoc er en fordel
 • Kjennskap til lovverk og forskrifter, fag og metoder som brukes i demensomsorg i institusjon
 • Ønskelig med erfaring fra å veilede kolleger i adferd blant pasienter som utfordrer oss
 • Ha gyldig arbeids - og oppholdstillatelse
 • Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du trives med å jobbe 1:1 med pasienter
 • Du har et brennende engasjement for en verdig eldreomsorg
 • Du har evnen til å opprettholde ro og formidle trygghet og legger til rette for å skape de gylne øyeblikk for beboerne
 • Du har initiativ og bidrar til utvikling
 • Du er fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og liker å jobbe med andre mennesker
 • Du er omsorgsfull, pålitelig, rettferdig og støttende som kollega
 • Du er flink til å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er god til å vurdere og prioritere arbeidsoppgaver etter behov
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad

Vi tilbyr:

 • Lønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet ved ansettelse
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Høy sykepleiedekning
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med flotte kollegaer
 • Lønn etter lov- og avtaleverk
 • Gode forsikrings, - og pensjonsordninger

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost