Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier 100% natt, fast stilling

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier eller vernepleier og interresert i eldreomsorg, tverfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av ett team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da ønsker vi deg med på laget.

Udland sykehjem ligger i nordre bydel. Sykehjemmet er en del av et omsorgssenter som består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, aktivitetsavdeling, kjøkken og frisør. Sykehjemmet består av to demensavdelinger og en somatisk avdeling.

Visjonen til Udland sykehjem er respekt, likeverd og ansvarlighet. Vårt fokus er pasientenes behov og å bidra aktivt til at den enkelte kan benytte sine egne ressurser. Det skal være faglig og god kvalitet på de tjenestene vi utøver. Vi arbeider etter primærsykepleiersystemet og er opptatt av at Udland sykehjem skal være en god plass for de som bor her og deres pårørende. Udland sykehjem skal i mars 2024 sertifiseres for å bli livsgledehjem 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, gjerne med relevant videreutdannelse.
 • Generelt gode datakunnskaper.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Være oppdatert innen eget fagfelt.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert og har interesse for ny læring.
 • Du trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs.
 • Du er opptatt av å ha ett godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende.
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning.
 • Du har gode etiske og faglige holdninger.
 • Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere ut fra avdelingens ressurser.
 • Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos pasientene.
 • Du er tydelig, motiverende, tilstedeværende og raus.
 • Det forventes at du er lojal mot beslutninger som tas og følger gitte retningslinjer.

Vi tilbyr:

 • 60 -100 % fast stilling på natt med for tiden arbeid hver 3 helg. 
 • Årsturnus.
 • Hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø, med mange dyktige kollegaer.
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver.
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø.
 • God sykepleierdekning.
 • Gode parkeringsmuligheter både for sykkel og bil.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring.
 • Startpakke for sykepleiere og vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr 40 000. Kr 20 000 utbetales ved oppstart og resterende kr 20 000 utbetales dersom den ansatte fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20 000 etter ett år medfører bindingstid på ytterligere ett år.