Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier 100 % faste stillinger

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver?  Da ønsker vi deg med på teamet. 
Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, kjøkken, frisør og aktivitetsavdeling.  Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger.
Visjonen til Udland omsorgssenter er respekt, likeverd og ansvarlighet. Vårt fokus er på pasientenes behov og bidra aktivt til at den enkelte kan benytte sine egne ressurser. Vi er nå i prosessen med å sertifisere oss til livsgledehjem.

Arbeidsoppgaver:

- Utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer,observasjon og dokumentasjon.
 - Informere/veilede pasienter og pårørende, gjennomføre nettverksmøter.
- Sikre at tiltaksplan evalueres og oppdateres etter behov.  
- Å prioritere og håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner 
- Å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig.
- Du bidrar til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
- Veiledning av studenter, elever og kollegaer
- Vi bruker fagprogrammet Gerica

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier gjerne med relevant videreutdannelse 
- Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.  
- Personlig egnethet vektlegges  

Personlige egenskaper:

- Du er faglig engasjert og har interesse for ny læring.
- Du trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs.
- Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende.
- Du har evne til å gi og ta imot veiledning.
- Du har gode etiske og faglige holdninger.
- Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere utfra avdelingens ressurser.
- Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos pasientene.
- Du er tydelig, motiverende, tilstedeværende og raus.                                                                                       

 - Du er handlings- og løsningsorientert   
- Det forventes at du er lojal mot beslutninger som tas og følger gitte retningslinjer

Vi tilbyr:

- Faste stillinger, 100 %. for tiden med arbeid  hver 3. helg.
- Godt og stabilt arbeidsmiljø med god sykepleiedekning på avdelingen 
- Mange varierende utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
- Internundervisning og tilgang til e-læring
- Haugesund kommune har gode velferdsordninger
- IA-bedrift
- Gode pensjonsordninger 

- God  senioravtale for deg som er fylt 62 år

- Vi er med i  sertifiseringsprosess for å  bli et Livsglede hjem.

- Gode stipendordninger for deg som  som ønsker å videreutdanne deg i relevante fagområder 

-Parkeringsplasser 

- Startpakke for sykepleiere som flytter til  kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Kr. 20.000 utbetales ved oppstart, og resterende kr. 20000.- utbetales  dersom sykepleieren fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000.- etter ett år medfører bindingstid på ytterliggere ett år