Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 100 % fast stilling ved Nordbyen sykehjem ved skjermet enhet

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Nordbyen omsorgssenter er lokalisert i nordre region på Gjøvik med en flott utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgssenter består av sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og hjemmetjenester. Det er tilknyttet kafé/kantine som er tilgjengelig for pasienter, ansatte og besøkende.

 Det som tidligere har vært en stor sykehjemsavdeling skal nå deles til to virksomheter og den aktuelle stilling er plassert i 2.etg. 

 Avdelingen har 12 langtidsplasser for personer med demens og behov for et skjermet tilbud.

Vi ønsker nå å styrke vårt team med ytterligere en faglig engasjert sykepleier som brenner for demensomsorg. 

 Vi har en avdeling med tverrfaglig samarbeid bestående av tilsynslege, sykepleiere, fagarbeidere og assistenter, flere av våre høyskole- og fagutdannede har også relevante videreutdanninger. Vi har også et regelmessig samarbeid opp mot alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet, Sannerud.

 Er du interessert i å jobbe i en avdeling med god kompetanse, godt arbeidsmiljø, samt faglige spennende utfordringer, så er du hjertelig velkommen til å søke på denne stillingen!

 Turnus dag og kveld, med for tiden arbeid hver 3 helg. 

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta pasientansvar med fokus på personsentrert omsorg
 • Ivareta daglige gjøremål og kontinuitet i avdelingen
 • Ivareta pasientens behov og rettigheter i samarbeid med pasient og pårørende
 • Observasjon, prøvetaking og medisinsktekniske prosedyrer
 • Legemiddelhåndtering
 • Bruk av ulike kartleggingsverktøy
 • Effektiv og målrettet arbeid med pasientforløp
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Pådriver for faglig utvikling
 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov
 • Bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning/opplæring av studenter 
 • Pårørendearbeid
 • Vaktansvar som innebærer koordinering av arbeidsoppgaver / personalresurser, samt ansvarsvakter med et overordnet sykepleiefaglig ansvar på egen og på tvers av omsorgssenterets avdelinger.
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som sykepleier.
 • 3. års sykepleierstudenter, med forventet godkjent autorisasjon våren 2024, oppfordres også til å søke på stillingen.
 • Ønskelig med videreutdanning i geriatri, psykiatri eller demens.
 • Initiativ og interesse for fagutvikling.
 • Gode kommunikasjonsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Krav om godkjent politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Empati og god omsorgsevne.
 • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt i stor grad.
 • God evne til å jobbe både selvstendig og som del av et tverrfaglig team.
 • Gode holdninger til arbeidslivet.
 • Fleksibilitet med hensyn til å håndtere variasjon i oppgaver.
 • Det er en forutsetning med engasjement og motivasjon for å gi personer med demens gode tjenester.
Vi kan tilby:
 •  Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid
 • Spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig miljø
 • Muligheter for faglig påfyll med ulik intern og ekstern undervisning.
 • Mulighet for relevant videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer
 • Nødvendig opplæring i fagsystemer
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Bedriftsidrettslag
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.