Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Sykepleier 100 % fast stilling ved Hunndalen hjemmetjeneste

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter, i de ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester i tillegg til vår ambulerende hjemmetjenesteavdeling. Virksomheten har også ansvar for driften av Åslundstua dagsenter.

Virksomheten består nå av totalt ca 15,5 årsverk; leder, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, studenter og assistenter. Alle ansatte er med på og yte gode tjenester ut ifra den enkeltes beboer/brukers bistandsbehov.

Stillingen som sykepleier er knyttet til den ambulerende hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester etter vedtak til hjemmeboende tilhørende i Hunndalen og omegn.

Stillingen er todelt turnus med for tiden arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Yte helsehjelp til brukere i eget hjem etter brukers vedtak og sykepleiefaglige retningslinjer.

 • Ivareta brukernes behov og rettigheter i samarbeid med bruker og pårørende.

 • Ansvarsvakter.

 • Legemiddelhåndtering for hele virksomheten

 • Tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteområder i egen kommune, samt eksterne samarbeidspartnere.

 • Primærkontakt for ett utvalg av brukere.

 • Ønskelig at du er en pådriver for god faglig kvalitet av tjenesten.

 • Veiledning/opplæring av studenter, samt nyansatte.

 • Tar ansvar for utvikling og nytenkning inne faget og i arbeidet for øvrig.

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som sykepleier.

 • Personlig egnethet, engasjement og en løsningsfokusert tilnærming vektlegges i stor grad.

 • Gode holdninger og gode omsorgsevner.

 • Fleksibel, tydelig og ansvarsfull.

 • Evne til omstilling, samarbeid, nytenkning og fleksibilitet vektlegges.

 • Være positiv og en god lagspiller.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Evnen til og jobbe selvstendig, og i team. 

 • Førerkort.

 • Godkjent politiattest.

Vi kan tilby:
 • Godt og aktivt arbeidsmiljø, med utfordrende og særdeles varierende arbeidsoppgaver, i en tjeneste under stadig og nødvendig utvikling i tråd med de tjenestelige behovene.

 • Nødvendig opplæring.

 • Spennende og godt fagmiljø. 

 • Fokus på tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

 • Egne grupper for ernæring, kognitiv svikt, egne ressurspersoner knyttet opp mot velferdsteknologi. Vi ønsker å gi de ansatte utfordringer knyttet opp mot egne interesser. 

 • Tilsetttingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i KLP.

 • Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Det skrives en individuell avtale med hver ansatt. 

 • Gratis parkering

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.