• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4770930
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 100 % fast stilling Hjemmetjenesten Biri

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Nye Biri omsorgssenter ligger sentralt mellom Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. 

Biri omsorgssenter skal være et sted for å skape gode møteplasser i lokalsamfunnet. Sentret har kantine - kafe som er åpnen for alle. 

Nye Biri omsorgssenter består av lokaler for hjemmetjenesten, dagaktivitetstilbud for eldre, dagaktivitetstilbud for brukere innen tilrettelagte tjenester, avdeling med 32 heldøgns/sykehjemsplasser. Furulia rød og gul bolig med 26 heldøgns plasser, samt storstue - kafe for aktiviteter og underholdning.  

Brukarene av hjemmetjenesten bor i eget hjem mange sentrumnært andre på bygda. Hjemmetjenesten har en stor sykepleiergruppe og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester, ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre.  Vektlegger forebyggende helsearbeid og velferdsteknologi slik at brukere kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Arbeidsoppgaver:
 •   Sykepleier oppgaver med dag, kveld og vakter hver 3. helg. Stillingen har flest dagvakter.

 •   Utøve pleie og omsorg til brukerne i samarbeid med bruker, pårørende og tverrfaglige samarbeidsparter. 

 •   Være primærkontakt for ett utvalg brukere, samt ansvar for særoppgaver i avdelingen. 
 •   Veiledning og opplæring av kollegaer, studenter og elever. 

 •   Dokumentasjon i henhold til  lover, forskrifte og retningslinjer. 

Kvalifikasjoner:
 •    Autorisasjon som sykepleier 

 •   Evne til nytenkning, ta i bruk velferdstekonlogi og fleksibilitet vektlegges. 
 •   Oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse.

 •   Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 •   Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig. (tilsvarende B2 nivå)
 •   Tverrfaglig samarbeid med bruker, pårørende, samarbeidsparter innen kommunen og eksternt.

 •   Bidra til faglig utvikling og etisk refleksjon.

 •   Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

 •   Ikt programmer som avdelingen benytter er Gerica , Gat, Visma og EQS. Alle ansatte har kommunal e-postadresse og benytter informasjonsplatformen Workplace. 

 •   Krav om førerkort klasse B. Bruk av egen bil må iblant påberegnes mot godtgjøring. 
 •   Krav om godkjent politiattest. 

 •   Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebil til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil på enkelte dagvakter.
Vi kan tilby:
 •   Godt og aktivt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. 

 •   Offentlig pensjonsordning i KLP. 

 •   Positive kollegaer og et godt faglig miljø.

 •   Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer. 

 •   Nødvendig opplæring og kontaktperson første tiden.

 •   Spennende og variert jobb i samhandling med kollegaer.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4770930
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune