Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Hei alle flotte sykepleiere der ute som søker nye utfordringer, vi er på jakt etter dere! 

Er du interessert i eldreomsorgern, er opptatt av kvalitet, kompetanseheving og mulighet til å påvirke pasientens hverdag, er kanskje Nes sykehjem din neste arbeidsplass. 

Nes sykehjem ligger nydelig til nær sjøen på Husvik, bare noen få kilometer fra Tønsberg sentrum.

Sykehjemmet vårt har 76 institusjonsplasser og 25 plasser for personer som trenger døgnbemannet omsorgsbolig.

Vi har avdelinger for pasienter med langtidsvedtak, korttid og rullering i tillegg til et dagsenter for personer med demens.

Sykehjemmet har god fagkompetanse hos personalet, har fagutviklingssykepleier i 100% stiling og egen sykehjemsoverlege i 100% stilling.

Vi er opptatt av stadig å jobbe for gode og kvalitative tjenester, og ønsker hele tiden å utvikle og forbedre de tjenestene vi leverer. 

Nå er vi på søken etter en trygg sykepleier som også ønsker å jobbe på en langtidsavdeling  for personer med demens 

Vi har mentorordning for alle nyansatte hele det første året man er ansatt, dette får vi svært gode tilbakemeldinger på. 

Det er viktig at du er trygg og selvstendig  i egen rolle, men også at du er glad i å få til et godt samarbeid med andre.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for pasientene
 • Sikre pasientens individuelle behov
 • Utføre sykepleiefaglige vurderinger
 • Bidra til en god flyt i avdelingene man er tilknyttet
 • Gi råd og veiledning til kollegaer og studenter
 • Jobbe målrettet for å gi pasientene, og deres pårørende en trygghet og en faglig kvalitet som gjenspeiler en verdig eldreomsorg
 • Ta del i faglige beslutninger, og avdelingens utvikling
 • Delta i ulike små og større prosjekter 

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen geriatri, psykiatri eller demensomsorgen er en stor fordel
 • Språkkrav på minimum B2-nivå
 • God digital kompetanse og kunnskap om velferdsteknologi
 • Studenter som er i ferd  med å fullføre sykepleiestudiet, men som ikke har avlagt eksamen, kan også søke

Vi trenger deg som:

 • Har et hjerte for eldreomsorg og som har et oppriktig ønske om å jobbe innenfor dette fagfeltet 
 • Er god på å jobbe selvstendig men som også fungerer godt med å jobbe i nært samarbeid med andre
 • Er god på å motivere andre 
 • Er ryddig og strukturert 
 • Er løsningsfokusert og liker utfordringer 
 • Har lyst til å bidra i å forme morgendagens eldreomsorg
 • Er fagsterk og engasjert
 • Er fleksibel, positiv og arbeidsvillig 
 • Personlig egnhethet vil bli vektlagt  

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med mye glede og humor 
 • Godt fagmiljø med sykepleiere og annet helsepersonell
 • Mentorordningordning for alle nytilsatte sykepleiere hele det første året man er ansatt 
 • Et sykehjem som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte
 • Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier 
 • Årsturnus, hvor man selv kan påvirke egen jobbhverdag.  I turnusen jobber man dag og kveldsvakter. Det er mulighet for å jobbe hver 3.helg med vanlinge vakter eller hver 4. helg med langvakter. Vi gir ekstra helgebonus for fast ansatte som påtar seg ekstra helger, dette utbetales den siste måneden i året. 
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler
 • Gode forsikrings,- og pensjonsordninger
 • Nyutdannede sykepleiere starter med lønn tilsvarende 8 års ansinnitet
 • Vi tilbyr 15 000 kr i tillegg for spl med 16 års ansiennitet

 

Søknader vil bli vurdert fortløpende. 

Vi ønsker å være et sykehjem som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha pasienten i fokus i alt vi gjør.

Vi håper DU ønsker å være med oss på dette!

Under kan du se litt om hva mentordningen innebærer for deg når du kommer til oss ! 

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost