Ledig stilling

Lillehammer kommune

Sykepleier 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi lyser ut etter 1 fast stilling for sykepleier i 80-100 % i avdeling C3 ved Lillehammer Helsehus.

Håper DU er interessert i å søke stilling hos oss. I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse.

Vi har en flott arbeidsplass med mange dyktige kollegaer. Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og består av 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling samt en egen legeavdeling. Laboratorium, aktiv omsorg, dagsenter, institusjonskjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av helsehuset.

C3 er 1 av 8 avdelinger ved Lillehammer Helsehus. C3 er en geriatrisk avdeling med 22 langtidsplasser. Arbeidet i avdelingen byr på mange sykepleiefaglige og etiske utfordringer, og stiller krav til praktiske ferdigheter, læring, utvikling og refleksjon. Avdelingen har pasienter med varierte somatiske lidelser og byr på sammensatte kliniske utfordringer. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte, støttende og faglig dyktige medarbeidere.

Sykepleier har anledning til å gå deler av sine vakter i Sykepleietjenesten ved Helsehuset, som er et operativt team, bestående av to sykepleiere eller vernepleiere. Tjenesten betjener akutte og planlagte oppdrag ved hele institusjonen.     

Arbeidstiden er for tiden todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Det kan også tilkomme andre ledige stillinger ved andre avdelinger under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.

Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Arbeidsoppgaver:

- Lede utøvelsen av sykepleierfaget på vakt.
- Iverksette, evaluere og korrigere tiltak.
- Iverksette ordinasjoner fra lege.
- Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon.
- Ansvar for opplæring og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter/elever.
- Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling.
- Direkte delegert legemiddelansvar.
- Ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket.
- Vise respekt og omtanke for pårørende.
- Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper og tjenester er sentralt for å sikre brukerne riktig oppfølging.

Kvalifikasjoner:

Bachelorutdanning og godkjent autorisasjon som sykepleier i Norge.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig for å kunne:
• yte forsvarlig helsehjelp
• beherske medisinske termer
• dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
Generelle dataferdigheter, minimum å beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
Med sykepleiernes autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Formålet med autorisasjon er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet.
Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.
Sykepleieren har kontinuerlig fokus på faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert.

Personlige egenskaper:

-Mestrer å jobbe selvstendig
-Er fleksibel og samarbeidsvillig
-Liker utfordringer og tar ansvar
-Bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø                                                                                                                                                                                                                                     -Helse til over tid stå i de utfordringer som stillingen innebærer 

Vi tilbyr:

-mulighet for spesialisering etter interesse- og kompetansefelt                                                                                                                                                                                                   -gode permisjons og -stipendordninger for videre kompetanseutvikling  

-lokal lønnsstige med lønnsats 482 400-576 000 avhengig av ansiennitet                                                                                                                                                                            
-kompetansetillegg for relevant etter/-videreutdanning i ht. lokal avtale
-gode pensjons- og forsikringsordninger
-full barnehagedekning i kommunen
-flott natur og mange fritidsmuligheter
-engasjerte og støttende kolleger

Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med og utvikle framtidas kommunale helse- og omsorgstjenester. I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Vi trenger flere kompetente medarbeidere med hjerte for faget - og vil gjerne ha DEG med på laget!

Lillehammer kommune har ca. 28. 000 innbyggere og er kjent både som OL-by, vintersportsby og kulturby. Byen ligger ved Mjøsa, har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter.
Vil du vite mer om hvordan det er å bo og jobbe i Lillehammerregionen, trykk her

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven §25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i såfall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et evt. intervju.