• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4213741
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune

Sykepleier 100% fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Arbeidssted: 

Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser. Vi har tatt i bruk nytt helse- og omsorgssenter, Labo med 111 sykehjemsplasser.  

Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester og fysio- og ergoterapitjenester.

Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem.

Stillingen er pt plassert i avdeling 1, som har 24 plasser for personer med demens fordelt på 3 bogrupper.  

Fakta om stillingen: 

100% fast sykepleier stilling ledig fra d.d. Stillingen medfører helsefaglig ansvar for pasienter på langtidsavdeling for personer med demens.  Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på å sikre oppfølging av behandling og tverrfaglig samarbeid for å nå pasientens mål. Vi har tett samarbeid med Sykehuset Innlandet Sanderud. Benytter gode kartleggingsverktøy for å finne de beste tiltakene, for å gi en personsentrert demensomsorg. Vi er et livsgledehjem og er opptatt av et trivelig og godt terapeutisk miljø. Andre konkrete arbeidsoppgaver er ansvar for mål- og tiltaksplaner, journalføring og å delta i pasientrettede møter. Stillingen innebærer arbeid på dag/kveld og helg i årsturnus og med muligheter for langvakter og hinkehelg. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Formell utdanning: Autorisert sykepleier
 • Tidligere praksis:  Erfaring fra avdeling for personer med demens er en fordel.    
 • Personlige egenskaper

Vi søker en sykepleier med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.

Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre beboere / pårørende, og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold

til dine kollegaer.

Vi har behov for en sykepleier som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje,

pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Vi forventer at du tar del i livsglede kriteriene, og er med og skaper de gode øyeblikkene for beboerne våre.

Vi forventer at du tenker personsentrert omsorg og bidrar til et godt terapeutisk miljø

Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret.

Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, og tilstreber

et høyt faglig nivå.

Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god

tilbakemeldingskultur. 

Personlige egenskaper vektlegges.

Ønskelig med: erfaring fra demens / geriatri

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 
 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4213741
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune