• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898486
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Sykepleier - 100 % fast stilling

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere fordelt på sonene Botne, Kjær, Rove og Hof, som har vedtak på hjemmesykepleie, trygghetsalarm, praktisk bistand og matombringing. Praktisk bistand er integrert i hjemmesykepleien, med arbeider i turnus på kveld/helg. Gjennom hjelp til selvhjelp gis pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det stor variasjon i arbeidet.

Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet hele året.

Vi har godt arbeidsmiljø og vektlegger faglig utvikling/kompetanseheving hos alle ansatte.

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier dag og kveldsvakter. Nåværende arbeidstidsordning er arbeid hver 3. helg.

 

Viktigste arbeidsoppgaver:

Kunne bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav

Dokumentasjon

Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester

Håndtere akutte hendelser hos pasienter

Bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Krav til kvalifikasjoner:

Offentlig autorisasjon som sykepleier

Gode norsk kunnskaper - skriftlig og muntlig

Gode samarbeidsevner

Politiattest må fremlegges

Førerkort kl B

 

Personlige egenskaper:

Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger

Stabil og pliktoppfyllende

Selvstendig og fleksibel

Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer

God ordenssans og evne til å lede deg selv i en travel hverdag

Engasjement og interesse for faget kreftsykepleie, geriatri og demens

Det legges vekt på personlig egnethet.

 

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898486
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune