Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 100 % fast - Akuttpsykiatri

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier med et ønske om å utvide din kompetanse med en lang karriere innen akuttpsykiatrien?

I denne stillingen vil du få muligheten til å opparbeide deg bred kompetanse gjennom å jobbe ved flere seksjoner på Blakstad sykehus.

Du vil jobbe innenfor ett fagområde med en fast kalenderplan, med mulighet for tilpasning individuelt innenfor planperioden. Du knyttes til akuttkjeden vår; mottak og tre akuttseksjoner med arbeid på maksimalt tre seksjoner, og mottar et fleksibilitetstillegg som en del av denne ordningen. 

Som fast ansatt hos oss i Bemanningssenteret, blir du godt kjent med ulike seksjoner og kollegaer og vil som nyansatt få et skreddersydd opplæringsprogram. 

Dette vil være en unik mulighet til opparbeide deg en sterk kompetanse innen akuttpsykiatrien. Det finnes i tillegg store muligheter for å søke fast stilling på en enkelt seksjon på et eventuelt senere tidspunkt. Alt ligger dermed til rette for en lang karriere for deg innen vår klinikk for psykisk helse og rus. 

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er faglig interessert i, og ønsker å jobbe innen akuttpsykiatrien. Du ser viktigheten av å bidra til at våre pasienter får et trygt behandlingsforløp av god kvalitet. Du ønsker deg en variert arbeidshverdag og ser etter en jobb hvor du får verdifull og allsidig erfaring i et sterkt fagmiljø.

Vi tenker at du er en person som evner å omstille deg raskt og som ser frem til i å kunne jobbe tverrfaglig godt med kompetente og samarbeidsorienterte kollegaer.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken? 

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om Blakstad sykehus og Bemanningssenteret:

Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud.

Les mer her om behandlingstilbudet vårt her: www.vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad

Du vil til enhver tid ha lett tilgang på støtte fra Bemanningssenteret, både faglig og administrativt. Vi vil kunne veilede, bistå og skape trygghet. I vårt team er vi opptatt av struktur og forutsigbarhet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi er opptatt av å ta vare på deg som medarbeider. Derfor har vi fokus på god opplæring, tilrettelegging for videreutvikling slik at du vil trives hos oss over en lang tid.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og behandle pasienter i de ulike fasene av sykdomsforløpet
 • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner, støttesamtaler, psykoedukasjon, veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Medikamenthåndtering 
 • Pårørendearbeid  
 • Pasientadministrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Svært gode språkegenskaper i minst ett skandinavisk språk kreves da det innen dette fagområdet er viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser for oss at du er tilpasningsdyktig og at du trives med å arbeide i ulike miljø. Du har gode samarbeidsevner, og vet at lagarbeid er avgjørende for et godt resultat for pasienten og du har i tillegg evnen til å jobbe selvstendig når det trengs. Du har med erfaring innen psykisk helse og definerer deg selv som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er også er god på relasjonsbygging og har en genuin interesse for mennesker du møter.

Vi håper at du kjenner deg igjen i følgende:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig   

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • Fleksible turnuser
 • Fleksibilitetstillegg knyttet til å jobbe på flere seksjoner
 • Nærhet og lett tilgang på støtte fra Bemanningssenteret
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Internundervisning, veiledning og refleksjon