Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier 100%

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver? Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboende brukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. sør.

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester etter vedtak til hjemmeboende i alle aldre. Enheten har ca 185 årsverk fordelt på 280 ansatte, hvorav 56 av disse er sykepleierstillinger. Hjemmetjenesten består av 6 avdelinger med egen nattpatrulje. Hver avdeling har egen avdelingsleder og fagansvarlig sykepleier.

Vi har vært med i TØRN som er et prosjekt i regi av KS. Tørn-prosjektet tar for seg organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. Dette er et arbeid som vi fortsetter med, samtidig som det er planlagt oppstart med sykepleieteam. Har du spørmål angående dette arbeidet, kan avdelingsleder kontaktes for utfyllende informasjon.

Stillingene har todelt turnus, og den som tiltrer kan velge om det er ønskelig med arbeid hver tredje helg med vanlige vakter, eller hver fjerde helg med langvakter.

Kvalifikasjoner:

 Sykepleier med norsk autorisasjon
 Det er ønskelig med relevant praksis
 Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både
    kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 Ordinært førerkort klasse B
 Sykepleierstudenter i siste semester av studiet kan søke

Personlige egenskaper:

 Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 Jobb i todelt turnus (dag/kveld) med for tiden jobb hver 3. helg, evt langvakt hver 4.helg
 Et godt arbeidsmiljø
 En enhet i utvikling.
 Mulighet for personlig og faglig utvikling
 Trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv
 Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 Avlønning som spesialsykepleier med relevant videreutdanning
 Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å
    bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken
    utgjør kr.20.000,- og ytterligere for kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter
    ett år, jf. retningslinjer for startpakke.