Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier 100 %

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver? Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboende brukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. vest.

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester etter vedtak til hjemmeboende i alle aldre. Enheten har ca 185 årsverk fordelt på 280 ansatte, hvorav 56 av disse er sykepleiestillinger. Fra september 2022 har vi omorganisert driften vår, og gått fra tre til seks avdelinger. Hver av avdelingene har egen avdelingsleder og fagansvarlig sykepleier. Det at vi blir flere avdelinger gjør at vi avdelingsvis blir en mindre gruppe og vi håper og tror at både brukere og ansatte vil kunne merke de positive ringvirkningene av dette. 

Fra høsten 2022 startet vi opp med et prosjekt som heter TØRN som er i regi av KS. Tørn- prosjektet tar for seg organisering av oppgavene i kommunens omsorgstjenester. Det handler om å skape brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid- og med heltidskultur i bunn.

Den ledige stillingen har for tiden todelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende etter vedtak
 • Sykepleiefaglig ansvarlig på vakt etter delegasjon
 • Medisinhåndtering
 • Besvare og håndtere trygghetsalarmer
 • Benytte pasientjournalsystemet Gerica
 • Tett samarbeid med kollegaer, fastleger, fysioterapeut, legevakt og andre samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med relevant praksis.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune.  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Ordinært førerkort klasse B
 • 3. års sykepleiestudenter kan søke 

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Jobb i todelt turnus (dag/kveld) med jobb hver 3. helg.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • En enhet i utvikling
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling 
 • Trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv 
 • Konkurransedyktig lønnsbetingelser 
 • Avlønning som spesialsykepleier med relevant videreutdanning 
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av 1 års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- og ytterligere for kr 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.