Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Sykepleier 100%

Offentlig forvaltning

Trives du i et allsidig miljø? 

Hjemmetjenesten i Haugesund er en del av virksomheten; Hjemmetjenester og Korttid og vi skal nå styrke kvaliteten på tjenestene vi gir. For å møte morgendagens omsorg har vi nylig gjennomført en endringsprosess der vi gikk fra 3 til 6 avdelinger.  Det er totalt ca. 185 årsverk fordelt på 280 ansatte. Vi ligger sentralt til og vi er samlokalisert.
Avdelingene yter tjenester i hjemmet, som omfatter praktisk bistand, miljøarbeid og hjemmesykepleie. Tilbudet er behovsprøvd og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Hjelp i hjemmet kan gjerne inkludere ulike hjelpemidler og velferdsteknologi. 
Brukerne har ulike diagnoser og individuelle behov, noe som gjør dette til en spennende og lærerik arbeidsplass. 
Vi bruker LMP/Gerica som dokumentasjonsverktøy.  

I Hjemmetjenesten Helsehuset Sentrum/Bjørgene omsorgsboliger finner du en spennende og givende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape en kultur der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom bruker og personal.
Hjemmetjenesten Nattpatruljen/Helsehuset Sentrum/Bjørgene omsorgsboliger har ca 30 årsverk totalt og består av en avdelingssykepleier og en fagansvarlig sykepleier. Vi ønsker å ha høy sykepleiedekning, og vi har dyktige fagarbeidere og assistenter. Hjemmetjenesten ser for tiden på ulike løsninger å organisere sykepleierne på,  har fokus på heltidskultur, og ønsker å kunne gi god kvalitet og trygge tjenester alle dager i uken. 
I den anledning søker vi etter sykepleiere som vil bli en del av vårt team.

Arbeidsoppgaver:

- Arbeidsoppgavene til sykepleier i hjemmetjenesten er varierte og spennende: 
- Sykepleiefaglige oppgaver og prosedyrer, observere, planlegge, utføre og følge opp tiltak for
      pasienter 
- Bidra til helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser 
- Sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner 
- Lindrende behandling og pleie
- Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk behandling og
      medikamenthåndtering etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer 
- Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø 
- Bidra med faglig autoritet og varme 
- Være en inspirerende kollega og veileder for studenter, lærlinger og andre faggrupper 
- Samarbeid med andre instanser; vedtakskontor, fastleger, fysio- og
      ergoterapitjenesten, pårørende m.m. 

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier
- Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine
   selvstendig 
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen 
- Erfaring med veiledning er ønskelig
- Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

- Du er engasjert og brenner for eldreomsorgen 
- Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne 
- Du er fleksibel og omstillingsdyktig 
- Du har gode holdninger og evne til etisk refleksjon 
- Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, brukere, pårørende og andre instanser
 - Du kan ta ansvar og takle endringer rask
- Du har evne til å gi og motta veiledning 
- Du er målrettet og systematisk 
- Du er handling- og løsningsorientert  
- Du har gode holdninger 
- Du ha empatisk forståelse 
- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt 

Vi tilbyr:

- 100 prosent fast stilling med 2 delt turnus
- En tjeneste i stor utvikling og endring-til beste for våre tjenestemottakere
- Fadderordning for nyansatte og ledelse som er «tett på» 
- Faglig og personlig utvikling 
- Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø med et godt sosialt fellesskap 
- En trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv
- Høyt faglig nivå med stort fokus på kompetanseheving 
- Lønn i henhold til gjeldende tariff og avtaler 
- Avlønning som spesialsykepleier ved relevant videreutdanning/spesialisering (60 studiepoeng) 
- Gode senioravtaler for deg over 62 år
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring 
- Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet  eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke