• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  04.05.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3528384
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Sykepleier 100%

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og sykehjem med ca. 240 årsverk fordelt på 8 pleieavdelinger, dagsenter, lege avdeling, service- og støtteavdelinger. I tillegg til ordinære sykehjemsplasser har vi interkommunale intermediærplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser og egne spesialavdelinger for psykogeriatri og demens.

Alle ansatte i Helse- og omsorgssektoren i Lillehammer kommune arbeider ut fra visjonen «Mestring hele livet». Det er førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Faglig kvalitet, godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er derfor viktige satsningsområder for helsehuset.
Vi søker en dyktig sykepleier i 100% fast stilling som kan være med å videreutvikle avdeling F2.  Stillingen har for tiden 2-delt turnus og arbeid hver 3 helg. 
F2 har 20 langtidsplasser for pasienter med demenssykdom. Avdelingens pasienter har i tillegg ofte somatiske lidelser. I tråd med kommunens Demensplan 2019-2028, legger vi vekt på personsentret omsorg og miljørettede tiltak og aktiviteter. Avdelingen samarbeider kontinuerlig med Aktiv omsorg, frivillige og venneforeningen. Og avdelingen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og prosjektet SAMAKS for å sikre god utredning, oppfølging og tiltak. SamAks bidrar til kompetanseutvikling i avdelingen.
Avdelingen har interessante og varierte pleiefaglige utfordringer. Vi søker deg som vil være med og videreutvikle avdelingen både faglig og etisk.

Det kan tilkomme vakanser i andre stillinger eller stillingsstørrelser under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.
Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4                                                                                                   

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utøvelsen av sykepleierfaget på vakt. 
 • Iverksette, evaluere og korrigere tiltak. 
 • Iverksette ordinasjoner fra lege.
 • Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon.
 • Ta medansvar for opplæring og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter/elever.
 • Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling. 
 • Ivareta direkte delegert legemiddelansvar.
 • Motivere og bidra til at den enkelte pasient opplever mestring av områder der det er mulig.
 • Ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket. 
 • Vise respekt og omtanke for pårørende.
 • Samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper og tjenester for å sikre brukerne riktig oppfølging.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorutdanning og godkjent autorisasjon som sykepleier i Norge.
 • Gode norskkunnskaper (minimum B2 for utenlandske søkere) både muntlig og skriftlig for å:
  • yte forsvarlig helsehjelp
  • beherske medisinske termer
  • dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
 • Generelle dataferdigheter, minimum beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
 • Med sykepleiernes autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Formålet med autorisasjon er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet. 
 • Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
 • Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.
 • Sykepleieren har kontinuerlig oppmerksomhet på på faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert.

Personlige egenskaper:

 • Mestrer å arbeide selvstendig
 • Er fleksibel og samarbeidsorientert
 • Liker utfordringer og tar ansvar
 • Bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Helse til over tid å skulle stå i de utfordringer stillingen krever

Vi tilbyr:

 • Mulighet for videreutvikling etter interesse- og kompetansefelt.
 • Grunnlønn avhengig av ansiennitet.
 • Kompetansetillegg for relevant etter/-videreutdanning i ht. lokal avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Full barnehagedekning i kommunen.
 • Flott natur og mange fritidsmuligheter.
 • Gode kolleger som vil ønske deg varmt velkommen og som sammen skaper et godt arbeidsmiljø.
 
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  04.05.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3528384
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune