Detaljer


Sykepleier 100% - Korttidsavdelingen Skedsmotun BBS

Post 2 er en korttidsavdeling med 37 plasser. Avdelingen er differensiert i 4 hovedgrupper: Palliasjon, Rehabilitering, Ordinære korttidsplasser og Utfordrende adferd. Som sykepleier hos oss vil du få spennende og faglige utfordringer i et aktivt miljø. Vi har fokus på fagutvikling, og å gi kvalitativt gode tjenester gjennom et tverrfaglig samarbeid. 60% av alle årsverk er besatt med sykepleiere, i tillegg har vi ergo- / fysioterapeuter og sykehjemslege i avd.

Arbeidsoppgaver
Sykepleiefaglige oppgaver på en av våre primærgrupper, i tett samarbeid med øvrige sykepleiere og helsefagarbeidere på gruppa. Sikre effektive pasientforløp gjennom fortløpende vurderinger, iverksetting av tiltak og evaluering i et tverrfaglig samarbeid.
Kvalifikasjoner
Har autorisasjon som sykepleier, og gjerne relevant videreutdanning. Har solide faglige kvalifikasjoner og relevant erfaring. Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne. (fremmedspråklige må ha bestått Norskprøve B 2, skriftlig og muntlig. Kjennskap til IKT, vi benytter Gerica som dokumentasjonsverktøy.
Personlige egenskaper
 • Har god samarbeidsevne og stor grad av fleksibilitet.
 • Er løsnings- og handlingsorientert.
 • Tar initiativ og bidrar til utvikling.
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Et sterkt sykepleiefaglig miljø med fokus på utvikling av fag- og kompetanse 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av trygghet og humor
 • 2-delt turnus med arbeid hver 3.helg
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Kreves for stillingen:

 • TUB-Skjema
 • Egenmeldingsskjema MRSA
 • Politiattest