• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4730482
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 03.10.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 natt x 2 i 62,5 % fast st. hjemmetjenesten Biri

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Hjemmetjenesten Biri er tilknyttet Nye Biri Omsorgssenter. Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene.

Nye Biri omsorgssenter består av lokaler for hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud for eldre, dagaktivitetstilbud for brukere innen tilrettelagte tjenester, ny avdeling med 32 plasser med heldøgns omsorgsstjenester, Furulia rød og gul bolig med 26 heldøgns plasser, samt kafe for som er åpen for alle.

Biri omsorgssenter skal være et sted for å skape gode møteplasser i lokalsamfunnet. 

Brukarene av hjemmetjenesten bor i eget hjem mange sentrumnært andre  på bygda. Hjemmetjenesten har en stor sykepleiergruppe og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester, ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre. Som nattevakt vil vil du bli en del av et team bestående av totalt 5 nattevakter. Vektlegger forebyggende helsearbeid og velferdsteknologi slik at brukere kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Arbeidsoppgaver:
 •   Natt stilling med jobb hver 3. helg

 •   Gi nødvendig helsehjelp og sykepleierfaglig oppfølging av brukere på faste oppdrag og utrykning på trygghetsalarmer.

 •   Medisinsk oppfølging og nødvendig behandling i samråd med fastlege/ legevakt.

 •   Utføre pleie og omsorg til brukerne i samarbeid med bruker og pårørende.

 •   Samarbeid med nattevaktene på omsorgssentret.

 •   Dokumentasjon i henhold til  lover, forskrifte og retningslinjer. 

Kvalifikasjoner:
 •    Autorisasjon som sykepleier. 

 •   Gi helsehjelp til hjemmeboende etter enkeltvedtak.

 •   Evne til nytenkning, ta i bruk velferdstekonlogi og fleksibilitet vektlegges. 
 •   Samarbeide med nattevaktene på omsorgssentret.

 •   Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 •   Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig. (tilsvarende B2 nivå)
 •   Tverrfaglig samarbeid med bruker/ pårørende, innen kommunen og eksternt.

 •   Faglig utvikling og etisk refleksjon.

 •   Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

 •   Bruker ikt systemene Gerica, Gat, Visma og EQS. Alle ansatte har kommunal e-post, benytter informasjonsplatformen Workplace.
 •   Kvalitetssikring i tjenesten.

 •   Krav om førerkort i klasse B.
 •   Krav om godkjent politiattest. 

Vi kan tilby:
 •  Gode lønnsbetingelser for nattsykepleiere. Funksjonstillegg er for tiden i 100 % stilling 34 000,- natt tillegg på kr 20 000,- 

 •   Offentlig pensjonsordning.

 •   Positive kollegaer og et godt faglig miljø

 •   Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer. 

 •   Nødvendig opplæring og kontaktperson første tiden

 •   Spennende og variert jobb i samhandling med kollegaer.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4730482
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 03.10.2022