Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleiere 1 natt ved Nye Biri oms.senter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Vi søker medarbeidere som ønsker å bidra til å bygge opp og utvikle et helt nytt fagmiljø under gode arbeidsforhold der moderne velferdsteknologi bidrar i dette utviklingspotensialet. Som nattevakt på Biri vil du inngå i team med nattevakt fra sykehjem, bokollektivet Furulia i tillegg til samarbeid med hjemmetjenesten som har to sykepleiere på natt. Til sammen er det 58 heldøgnsplasser ved omsorgssenteret.

Nye Biri Omsorgssenter er lokalisert midt i smørøyet mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar.

Gjøvik kommune har valgt omsorgssenteret som et satsningsområde definert i prosjektet «Biri Pilot. Omsorgssenteret med tilhørende funksjoner skal ha fokus på å prøve ut nye løsninger på områdene: velferdsteknologi, arbeidstidsordninger, samarbeid om kompetanse.

Stillinger som er ledig:

Biri omsorggsenter sykehjem har ledig en fast stilling som nattevakt som sykepleier 1 natt -  i 66,2% stilling.

Biri omsorgssenter hjemmetjenesten har ledig to faste stillinger som sykepleier 1 natt -  i 62,5% stilling.

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta beboerens  behov og rettigheter  i samarbeid med beboeren selv og pårørende.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Veiledning/opplæring av kolleger / elever /studenter.

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier.

 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra eldreomsorg.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder åpenhet for utprøving av nye måter å jobbe.

 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig, vil bli vektlagt i forhold til brukergruppen. Det stilles krav om norsk kunnskaper tilsvarende B2.

 • Generelle IKT-kunnskaper.

 • Krav om godkjent politiattest

 • Førekort klasse B
Vi kan tilby:
 • En unik mulighet til å bidra i oppbygning av nytt fag- og arbeidsmiljø.

 • En stamme av engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

 • Nødvendig opplæring i rutiner,retningslinjer og IKT-systemer.

 • Fadderordning.

 • Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer.

 • Funksjonstillegg er for tiden i 100 % stilling kr 34 000,- , natt tillegg på kr 20 000,- I tillegg har sykehjemmet et ekstra funksjonstillegg 25.000,- for lange vakter lørdag og søndag. 

 • Bedriftsidrettslag.

 • Offentlig pensjonsordning i KLP

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.