Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  18.09.2020
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3131981
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier 1 natt 63% fast - Haugtun sykehjem 2ab

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun Omsorgssenter inneholder, heldøgns bemannede omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og fysio-/ergoterapitjenesten, samt sykehjem. Slik sykehjemmet er organisert i dag, er 4 virksomheter fordelt på: 2ab og 2cd med tjenester til personer med demens, 3ab består av enhet for spesialisert rehabilitering og lindrende behandling, 3cd er somatisk korttidsenhet med KAD plasser (kommunal akutt døgnplass) 

Denne stillingen er organisatorisk plassert på avdeling 2ab. Totalt består natt bemanningen på sykehjemmet av 3 sykepleiere og 2 helsefagarbeidere. Det er utarbeidet samarbeidsrutine for natt tjenesten på sykehjemmet. Pr. i dag er denne stillingen beskrevet som ambulerende sykepleier som skal bistå på alle avdelingene på natt. 

Stillingskode: 7174  

Arbeidsoppgaver:
 • Arbeidsoppgavene er varierte og spennende med hovedfokus på sykepleie, rehabilitering, palliasjon og demensomsorg.
 • Ivareta pasientansvar og daglige gjøremål i avdelingene
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Kvalitetssikring av tjenesten og pasientsikkerhet
 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet
 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov
 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Teamjobbing og tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever
 • Brukermedvirkning og ivaretakelse av pasientens rettigheter i samarbeid med pasient/pårørende
 • Kan tillegges vaktansvar og/eller ansvarsvakter som innebærer koordinering av arbeidsoppgaver/ personalressurser og overordnet sykepleierfaglig ansvar
 • Bistå ved inntak og oppfølging av pasienter på KAD plass (kommunale akutte plasser) 
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier kreves
 • Relevant videreutdannelse er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Relevant arbeidserfaring vil vektlegges
 • Empati og omsorgsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kunne jobbe selvstendig og i team (gode samarbeidsevner)
 • Gode holdninger til arbeidslivet
 • Fleksibilitet 
 • Gode datakunnskaper
 • Krav om godkjent politiattest 
Vi kan tilby:
 • Spennende, interessante og veldig varierte arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig påfyll og internundervisning
 • Funksjonstillegg på totalt 54 000 i 100 % stilling for sykepleiere i nattstilling.
 • Medlemskap i bedriftsidrettslag
 • Offentlig pensjonsordning

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad: Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.