Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 natt 62,5 % fast stilling ved hjemmetjenesten Biri omsorgssenter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Nye Biri omsorgssenter ble bygget i 2021 og er et flott bygg med moderne teknologi. Biri omsorgssenter inneholder sykehjem, bokollektiv, tilrettelagte tjenester og ordinære hjemmetjenester, dagsenter og kafe. Med landlig beliggenhet er det tilrettelagt for beboere, ansatte og besøkende i senterets flotte kafe og nærområde. Omsorgssenteret er sentralt lokalisert mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar. 

Omsorgssenteret rommer sykehjem med 16 langtidsplasser, 2 stk bokollektiv hver med 16 plasser for personer med demens, 10 stk omsorgsleiligheter samt hjemmetjeneste til hjemmeboende brukere med postadresse Biri og Biristrand.

Natt tjenesten jobber ut fra omsorgssenteret og er organisert slik at 4 nattevakter samarbeider med å dekke disse områdene.

Bygget har moderne teknologi, som skal gi ansatte mulighet til å tilpasse tjenester rundt den enkelte pasient. Tar i bruk velferdsteknologi til aktuelle brukere tilknyttet hjemmetjenesten inne og ute. Vi ønsker gjerne sykepleiere som er opptatt av hvordan velferdsteknologi kan være til nytte og bidra til å jobbe smartere. Er du motivert for å utvikle sykepleierfaget også ved hjelp av teknologiske løsninger, så er dette arbeidsstedet for deg. Vi ønsker et miljø med samarbeid, hvor vi sammen finner løsninger til beste for våre pasienter/beboere og brukere av nattjenesten.

Vi søker etter nattevakt som skal jobbe i team på tvers i hjemmetjeneste, sykehjem og bokollektiv.

Det søkes etter sykepleier 1 natt 62,5 % stilling.  

Stillingen er i turnus med jobb hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta beboerens behov og rettigheter i samarbeid med beboeren selv og pårørende.
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Sykepleiefaglige prosedyrer og oppgaver
 • Legemiddelhåndtering i hht gjeldende prosedyrer
 • Veiledning og undervisning til kolleger/ elever/ studenter ved behov.
 • Vaktansvar og ansvarsvakter som innebærer koordinering av arbeidsoppgaver/personalresurser og overordnet sykepleiefaglig ansvar på tvers av omsorgssenterets avdelinger.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent autorisasjon som sykepleier.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig vil bli vektlagt i forhold til brukergruppen. 
 • Det er en forutsetning med engasjement og interesse for ivaretakelse av personer med behov for omsorg og pleie i et langtids perspektiv samt palliasjon og omsorg i livets sluttfase.
 • Generelle IKT-kunnskaper.
 • Initiativ og interesse for fagutvikling.
 • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.
 • Krav om godkjent politiattest.
 • Krav om førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Fleksibilitet i forhold til å håndtere variasjon i oppgaver.
 • Åpenhet for utprøving av nye måter å jobbe på er ønskelig.
 • Engasjement og motivasjon for å utvikle og gi brukere i sykehjem, bokollektiv og hjemmeboende gode tjenester 

Vi kan tilby:

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.
 • Nødvendig opplæring i rutiner, retningslinjer og IKT systemer.
 • Opplæring for nyansatte.
 • Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer.
 • Lønnstillegg for sykepleier 1 funksjonen 34 000,- funksjonstillegg natt 20 000,-
 • Offentlig pensjonsordning.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer mer offentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

 Søknad sendes:

 Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.