• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  02.06.2022
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4496577
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 13.05.2022
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 natt 62,5 % fast stilling hjemmetjenesten Biri

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Hjemmetjenesten i Biri er tilknyttet Nye Biri Omsorgssenter. Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene.

Nye Biri omsorgssenter består av lokaler for hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud for eldre, dagaktivitetstilbud for brukere innen tilrettelagte tjenester, ny avdeling med 32 plasser med heldøgns omsorgsstjenester, Furulia rød og gul bolig med heldøgns plasser, samt Furulund kafe for som er åpen for alle.

Biri omsorgssenter skal være et sted for å skape gode møteplasser i lokalsamfunnet.

Brukarene av hjemmetjenesten bor i eget hjem mange sentrumnært andre ute på bygda. Hjemmetjenesten har en stor sykepleiergruppe med  og et godt arbeidsmiljø med 2 sykepleiere i turnus på kveld, natt og helgevakter. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester, ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre. Som nattevakt vil vil du bli en del av et team bestående av 2 sykepleiere i hjemmetjenesten, 1 helsefagarbeider i Furulia, 1 sykepleier og 1 helsefagarbeider på det nye sykehjemmet og bokollektivet.  Vektlegger forebyggende helsearbeid og velferdsteknologi slik at brukere kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Arbeidsoppgaver:
 •   Natt stilling med jobb hver 3. helg

 •   Gi nødvendig helsehjelp og sykepleierfaglig oppfølging til brukere på faste oppdrag og utrykning på trygghetsalarmer.

 •   Medisinsk oppfølging og nødvendig behandling i samarbeid med /fastlege/ legevakt/sykehus.

 •   Gi pleie og omsorg til brukerne i samarbeid med bruker og pårørende.

 •   Samarbeid med nattevaktene på omsorgssentret.

 •   Dokumentasjon i henhold til  lover, forskrifte og retningslinjer. 

Kvalifikasjoner:
 •    Autorisasjon som sykepleier 
 •   Gi helsehjelp til hjemmeboende etter enkeltvedtak.

 •   Evne til nytenkning, ta i bruk velferdstekonlogi og fleksibilitet vektlegges. 

 •   Samarbeid med nattevakter på omsorgssentret

 •   Oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse

 •   Personlig egnethet vil bli vektlagt

 •   Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig (tilsvarende B2 nivå)

 •   Tverrfaglig samarbeid med bruker/ pårørende, innen kommunen og eksternt

 •   Medisinsk oppfølging og nødvendig behandling i samarbeid med lege

 •   Faglig utvikling og etisk refleksjon

 •   IKT  kunnskaper og dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

 •   Krav om førerkort i klasse B.

 •   Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:
 •  Gode lønnsbetingelser for nattsykepleiere. Funksjonstillegg er for tiden i 100 % stilling 34 000,- natt tillegg på kr 20 000,- 

 •   Offentlig pensjonsordning.

 •   Positive kollegaer og et godt faglig miljø

 •   Eget kompetansehevingsprogram

 •   Nødvendig opplæring 

 •   Spennende og variert jobb i samhandling med kollegaer.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  02.06.2022
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4496577
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 13.05.2022