• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  05.03.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5582305
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Rana kommune

Sykepleier 1

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten har ansvaret for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene.

hjemmetjenesten øst 1 er det et faglig dyktig og trivelig miljø som søker ny kollega. Hos oss er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Hjemmetjenesten øst 1 er en av flere hjemmetjenesteavdelinger i kommunen som yter bistand til hjemmeboende innenfor et geografisk avgrenset område. I tillegg har vi ansvar for beboere ved en av kommunens omsorgsboliger.

Ved hjemmetjenesten øst avd. 1 er det ledig:

 • 100% fast stilling som sykepleier 1 

 

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder for avdelingssykepleier
 • Delegerte administrative oppgaver
 • Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet
 • Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk
 • Bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenester og øvrige samarbeidspartnere
 • Bidra med innføring av velferdsteknologi
 • Deltakelse i pasientrettet arbeid
 • Veiledning av ansatte, studenter, elever og lærlinger

 

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Førerkort klasse B.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
Vi søker en engasjert, positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker utfordringer og som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjenester i Rana kommune. Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk. Du trives i møtet med pasienter og pårørende. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste. Du er en god rollemodell for dine kollegaer og studenter i praksis. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:
• Godt arbeidsmiljø
• En avdeling med høy fagkompetanse
• Gode opplæringsrutiner for deg som nyansatt

 

Arbeidstid: Dagtid

 

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Sykepleiere som jobber innen 'eldreomsorg' har et ekstra lønnstilskudd.
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingssykepleier Mette B Kjærstad, tlf: 75146706 eller e-post: mette.borstrom.kjaerstad@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 05.03.2024

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  05.03.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5582305
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune