• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5697877
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 18.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 100 % fast stilling ved Hunndalen hjemmetjeneste

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter, i de ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester i tillegg til vår ambulerende hjemmetjenesteavdeling. Virksomheten har også ansvar for driften av Åslundstua dagsenter.

Virksomheten består nå av totalt ca 15,5 årsverk; leder, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, studenter og assistenter. Stillingen som sykepleier 1 vil være i utegruppen. Alle ansatte er med på og yte gode tjenester ut ifra den enkeltes beboer/brukers bistandsbehov.

Stillingen som sykepleier 1 er knyttet til hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester etter vedtak til hjemmeboende tilhørende i Hunndalen og omegn.

Stillingen er dagtid med for tiden arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:

• Stedfortreder for leder når leder er fraværende.

• Delegert fagansvar for de sykepleiefaglige arbeidsoppgavene i virksomheten.

• Yte helsehjelp til brukere i eget hjem etter brukers vedtak og sykepleiefaglige retningslinjer.

• Ivareta brukernes behov og rettigheter i samarbeid med bruker og pårørende.

• Ansvarsvakter.

• Samarbeid med øvrige sykepleier 1 i nettverket.

• Hovedansvaret for internundervisning og pådriver for faglige utvikling.

• Legemiddelhåndtering for hele virksomheten tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteområder i egen kommune, samt eksterne samarbeidspartnere.

• Primærkontakt for ett utvalg av brukere.

• Ønskelig at du er en pådriver for god faglig kvalitet av tjenesten.

• Veiledning/ opplæring av studenter, samt nyansatte.

• Tar ansvar for utvikling og nytenkning inne faget og i arbeidet for øvrig.

Kvalifikasjoner:

• Norsk autorisasjon som sykepleier.

• Relevant praksis fra hjemmetjenesten.

• Personlig egnethet, engasjement og en løsningsfokusert tilnærming vektlegges i stor grad.

• Gode holdninger og gode omsorgsevner.

• Fleksibel, tydelig og ansvarsfull.

• Evne til omstilling, samarbeid, nytenkning og fleksibilitet vektlegges.

• Være positiv og en god lagspiller.

• Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

• Evnen til og jobbe selvstendig, og i team, samt inneha evne til å lede andre. 

• Førerkort.

• Godkjent politiattest.

 Vi kan tilby:
 • Godt og aktivt arbeidsmiljø, med utfordrende og særdeles varierende arbeidsoppgaver, i en tjeneste under stadig og nødvendig utvikling i tråd med de tjenestelige behovene.

 • Nødvendig opplæring.

 • Sykepleier 1 nettverk sammen med øvrige sykepleier 1 i virksomheten og tjenesten.

 • Spennende og godt fagmiljø. 

 • Fokus på tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

 • Egne grupper for ernæring, kognitiv svikt, egne ressurspersoner knyttet opp mot velferdsteknologi. Vi ønsker å gi de ansatte utfordringer knyttet opp mot egne interesser. 

 • Tilsetttingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i KLP.

 • Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Det skrives en individuell avtale med hver ansatt. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5697877
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 18.04.2024