Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 100 % fast stilling ved Hunndalen hjemmetjeneste

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter,  i de ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester.  Virksomheten drifter også ett attraktivt lavterskel Åpent Dagtilbud som er med på å ivareta brukernes aktivitetsbehov.  Virksomheten består av totalt 31 årsverk; leder, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, studenter og assistenter. Vi er opptatt av mangfold, og har også mange ulike nasjonaliteter som arbeider i vår virksomhet. Alle ansatte er med på og yte gode tjenester ut ifra den enkeltes beboer/bruker bistandsbehov.

Stillingen som sykepleier 1 er knyttet til hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester etter vedtak til hjemmeboende tilhørende i Hunndalen og omegn.

Stillingen er dagtid med for tiden arbeid hver 3.helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Delegert fagansvar for de sykepleiefaglige arbeidsoppgavene i virksomheten
 • Yte helsehjelp til brukere i eget hjem etter brukers vedtak og sykepleiefaglige retningslinjer. 
 • Ivareta brukernes behov og rettigheter i samarbeid med bruker og pårørende
 • Stedfortreder for leder når leder er fraværende.
 • Ansvarsvakter
 • Samarbeid med øvrige sykepleier 1 i nettverket
 • Hovedansvaret for internundervisning og pådriver for faglige utvikling
 • Legemiddelhåndtering for hele virksomheten
 • Tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteområder i egen kommune, samt eksterne samarbeidspartnere.
 • Primærkontakt for ett utvalg av brukere 
 • Ønskelig at du er en pådriver for god faglig kvalitet av tjenesten.
 • Veiledning/ opplæring av studenter, samt nyansatte
 • Tar ansvar for utvikling og nytenkning inne faget og i arbeidet for øvrig.  
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant praksis fra hjemmetjenesten.  
 • Personlig egnethet, engasjement og en løsningsfokusert tilnærming vektlegges i stor grad.
 • Gode holdninger og gode omsorgsevner. 
 • Fleksibel, tydelig og ansvarsfull
 • Evne til omstilling, samarbeid,  nytenkning og fleksibilitet vektlegges.
 • Være positiv og en god lagspiller
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 
 • Evnen til og jobbe selvstendig, og i team, samt inneha evne til å lede andre.
 • Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Det skrives en individuell avtale med hver ansatt.
 • Førerkort
 • Godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

Godt og aktivt arbeidsmiljø, med utfordrende og særdeles varierende arbeidsoppgaver, i en tjeneste under stadig og nødvendig utvikling i tråd med de tjenestelige behovene. Nødvendig opplæring Sykepleier 1 nettverk sammen med øvrige sykepleier 1 i virksomheten og tjenesten. Spennende og godt fagmiljø. Fokus på tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester. Egne grupper for ernæring, kognitiv svikt, egne ressurspersoner knyttet opp mot velferdsteknologi. Vi ønsker og gi de ansatte utfordringer knyttet opp mot egne interesser. Tilsetttingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i KLP. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak  jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.