Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 100 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter 2AB

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun omsorgssenter ligger i Gjøvik sentrum og består av fire sykehjemsavdelinger i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester. Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger. 

Avdeling 2AB er en korttids - og avlastningsavdeling med 13 plasser som tilbyr tjenester til personer med demens. Avdelingen har både sykepleiere og helsefagarbeidere med og uten etterutdannelse som er opptatt av å skape gode hverdager for pasientene. Avdelingen har tett samarbeid med lege og har legevisitt 2 dager i uken. 

Er du sykepleier og liker å jobbe i eldreomsorgen, og brenner for profesjonell og verdig eldreomsorg? Da kan Haugtun 2AB være et godt valg. 

Arbeidsoppgaver:

Sykepleier 1 funksjonen innebærer blant annet å være en samarbeidspartner for virksomhetsleder. Samtidig som du er involvert i den daglige oppfølgingen av pasientene, skal du kunne lede og drive kvalitetsforbedring, fagutvikling og kompetanseheving i avdelingen. Du skal være faglig oppdatert og drive veiledning og opplæring av ansatte, i tillegg til å ha ansvar for fagmøter, oppfølging av Gerica og internkontroll.

Oppgavene består blant annet av følgende: 

• Ivareta pasientansvar og daglige gjøremål i avdelingen

• Observasjon, prøvetakning og medisintekniske prosedyrer

• Effektiv og målrettet jobbing med pasientforløp

• Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

• Koordinering og planlegging på vegne av pasienten, samt pårørende arbeid

• Ansvar for legevisitt og øvrig henvendelse til lege / legevakt

• Pasientsikkerhet og kvalitetssikring

• Ansvar for egenutvikling og nytenkning

• Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon

• Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov

• Bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

• Teamjobbing og tverrfaglig samarbeid

• Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever

• Ansvarlig for inntak, sammarbeid med Tildeling og koordinering om oppfølging av pasienter på korttidsplasser/avlasting 

 Stillingen er dagtid med arbeid hver 3. helg med mulighet for å inngå avtale om arbeid 12,5 timer hver 4. helg. 

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som sykepleier kreves

• Ønskelig med videreutdanning i geriatri, demens

• Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad

• Gode sammarbeids- og kommunikasjonsevner

• Inneha gode evner til å prioritere arbeidsoppgaver og jobbe effektivt

• Være positiv, villig til å stå på i endringsprosesser og være en god lagspiller

• Initiativ til og interesse for fagutvikling

• Gode sykepleiertekniske ferdigheter

• Kunne håndtere stress og ha høy arbeidskapasitet

• Relevant arbeidserfaring vil vektlegges

• Empati og god omsorgsevne

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

• Kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha gode samarbeidsevner

• Gode holdninger til arbeidslivet

• Fleksibilitet

• Gode datakunnskaper

• Krav om godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en kollega som er positiv og løsningsorientert, og liker å finne løsninger i hverdagens utfordringer. Du har gode kommunikasjonsevner, er blid og raus mot både kollegaer, pasienter og pårørende. I tillegg ønsker vi oss en kollega som gjør gode prioriteringer, du vet hva du gjør i utfordrende situasjoner og når arbeidsoppgavene blir mange. Du jobber strukturet , både selvstendig og i team. I tillegg har du evnen til å dele erfaring og kunnskap med de rundt deg, og gode holdninger til arbeidslivet.

 Vi kan tilby:

• Funksjonstillegg per tiden 30 000,- pr år.

• Avsatt tid til fagutvikling merket i turnus.

• Spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

• Muligheter for faglig påfyll og internundervisning.

• Nødvendig opplæring i fagsystemer.

• Offentlig tjenestepensjon.

• Bedriftsidrettslag.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.