• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  10.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4672851
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
Ledig stilling

Østre Toten kommune

Sykepleier 1 - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Labo avdeling 2

Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester og fysio- og ergoterapitjenester.

Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem.

Stillingen er pt plassert i avdeling 2, som har 24 plasser for personer med demens fordelt på 3 bogrupper.  

Fakta om stillingen: 

100% stilling som sykepleier 1 i turnus. I stillingen som sykepleier 1 får du ansvar for daglig drift av gruppe/team sammen med ass. enhetsleder og enhetsleder. Pr. dags dato vil dette si 8 beboere. Videre koordinere og ha særskilt ansvar for opplæring og oppfølging av studenter og nyansatte. Sykepleier 1 har medansvar for en rasjonell og faglig forsvarlig ressursforvaltning, og skal være en aktiv pådriver for utvikling av nye metoder og utprøving/gjennomføring av endringer. Vi har tett samarbeid med Sykehuset Innlandet Sanderud. Benytter gode kartleggingsverktøy for å finne de beste tiltakene for å gi en personsentrert demensomsorg. Vi er et livsgledehjem og er opptatt av et trivelig og godt terapeutisk miljø. Stillingen innebærer skiftlederansvar for hele Labo, og det må påberegnes beredskapsvakter ved behov. Andre arbeidsoppgaver framkommer av stillingsbeskrivelsen. Pt. er stillingen i turnus med dag og aftenvakter. Vi har årsturnus med mange muligheter for å kunne planlegge egen fritid, samt muligheter for hinkehelger eller langvakter. 

Formell utdanning: Autorisert sykepleier

Tidligere praksis:  Erfaring fra avdeling for personer med demens er en fordel.    

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en sykepleier med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.
 • Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et god og profesjonelt forhold til dine kollegaer.
 • Vi har behov for en sykepleier som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje, pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.
 • Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret.
 • Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå.
 • Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.                           

Ved interne opprykk vil det brukes av søkermassen til å ansette i eventuelle andre ledige stillinger.

Politiattest påkrevd

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  10.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4672851
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune