• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717075
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 1 100 % fast st. Sørbyen sykehjem

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Sørbyen sykehjem består av 2 avdelinger, A og B. Begge har 15 plasser, både langtidsplasser og korttidsplasser. Avdelingene har hvert sitt personale, men sykepleierne går noe på tvers, spesielt på kveld, helg og natt. De fleste pasientene er i stort behov for pleie, omsorg og medisinsk behandling. Mange av pasientene er også demente. 

Turnus med arbeide dag og kveldsvakter (ca. 1 kveldsvakt pr. uke). Arbeide hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

I tillegg til ordinære sykepleieroppgaver i avdelinga, er sykepleier 1 tillagt ansvar for daglig drift av avd. A. Innenfor arbeidsområdet ligger også oppgaver som å planlegge og gjennomføre kvalitetsarbeide,undervisening og refleksjon. Må også påberegne å bistå virksomhetsleder ift innleie og administrere GAT.

Vi bruker Gerica som dokumentasjonsverktøy. Vi benytter også Vips praksismodell, personsentrert omsorg, Sykepleier 1 leder dette arbeidet sammen med ressursperson i avdelinga. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning innen relevant fagområde; geriatri, klinisk sykepleie, palliasjon, psykisk helse etc.

 • Stillingen innebærer at man er ledende sykepleier på avdelinga. Dette innebærer at man må ha evne til å lede andre, organisere arbeidet og veilede kollegaer, studenter og andre.

 • Må evne å ta initiativ til å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeide og kvalitetsforbedring.

 • Må evne å motivere og samle personalet slik at de drar i samme retning.

 • Må ha forståelse for viktigheten av å jobbe for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

 • Gode samarbeidsevner både overfor pasienter, pårørende og kollegaer blir vektlagt.

 • Krav om godkjent politiattest 

 • Ved evt. intern omrokkering i avdelinga, kan det bli ledig en ordinær sykepleierstilling. Oppgi om du også er interessert i den stillingen.

Vi kan tilby:

Sørbyen sykehjem er en liten arbeidsplass med et trygt og hyggelig arbeidsmiljø. Vi har jevnlig veiledning gjennom Sam/aks. Vi tilstreber å ha internundervisning hver uke og jevnlig refleksjon. Gjøvik kommune holder også kurs og undervisning i forskjellige tema.

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717075
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune