Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiefaglig rådgiver

Offentlig forvaltning

Seksjon for Behandlingsreiser har som oppgave å organisere og kvalitetssikre behandlingstilbud til personer med definerte kroniske sykdommer i et varmt og solrikt klima. Tilbud om behandlingsreise gjelder for følgende diagnoser; revmatisk inflammatorisk leddsykdom hos barn, ungdom og voksne, psoriasis hos barn, ungdom og voksne, senskader etter poliomyelitt hos voksne, langsomt progredierende Amyotrofisk lateralsklerose for voksne og astma og eller atopisk eksem for barn og ungdom. Vi har behov for en sykepleiefaglig rådgiver, stillingen er tilknyttet Behandlingsreisers kontor i Oslo. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet og jobbe ute under deler av opplæringstiden for å lære om hva som skjer på behandlingsstedene vi samarbeider med. Det kan også være behov for å jobbe ute hvis behov for det i korte perioder.

For mer informasjon om behandlingsreiser se vår hjemmeside: www.oslo universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingen skjer via epost. Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert .


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med registrering av søknader
 • Gruppeplassering av pasienter i henhold til arbeidsfordeling
 • Har medansvar for vurdering av søknader i samarbeid med lege
 • Medansvar for å rekruttere personale
 • Utarbeider og sender ut informasjon til personale ansatt i engasjement ved BHR
 • Ansvar for utarbeidelse /oppdatering av turnus for personale i engasjement
 • Oppfølging av personell engasjert av BHR
 • Ansvar/medansvar for utarbeidelse av undervisning som tilbys pasienter og ledsagere.
 • Hovedansvar for å planlegge og å gjennomføre introduksjonsdager for personale til gruppene.
 • Medansvar for oppdatering, revidering og kvalitetssikring av informasjonsmateriale
 • Deltar i møter med pasientorganisasjonene i henhold til arbeidsfordeling.
 • Delaktig med å besvare fellesmail og telefonhenvendelser fra pasienter i telefontiden
 • Bidrar med annet forefallende arbeid (arkivering, pakking, utsending etc)
 • Bidra til et godt samarbeid med behandlingsreisers personell, behandlingsteder og BHR´s reiseoperatør
 • Bidrar i utarbeidelse av årsplan og virksomhetsplan
 • Samarbeider med seksjonsleder angående anbudsutlysning og gjennomgang
 • Ved behov jobbe ute på behandlingsteder der vi har eget personale i forbindelse med oppstart, fravær og ferie
 • Seksjonsleder kan delegere administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert Sykepleier
 • Minimum 5 års arbeidserfaring som sykepleier etter endt grunnutdanning
 • Erfaring fra noen av våre diagnosegrupper kan være en fordel, men ikke et krav
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av IKT i arbeidssituasjonen, behersker Excel som verktøy
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Kan kommunisere på engelsk
 • Må ha mulighet til å reise ut og jobbe i en periode på 3 - 6 uker

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en sykepleier som:

 • kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • har gode evner til å samarbeid, er løsningsorientert og en teamarbeide
 • er fleksibel og trives med ansvar og høyt tempo i perioder
 • er positiv og viser interesse og forståelse for dine kollegaer
 • er serviceorientert, omgjengelig og flink til å kommunisere med andre

Vi tilbyr:

 • En fin arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Opplæring 
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i en liten og oversiktlige seksjon
 • Varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Arbeidstid 37,5 timer/uke.
 • Lønn etter avtale/Spekter
 • Det trekkes 2% lovfestet pensjon til KLP.