Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykehusprest

Offentlig forvaltning

Sykehuset Telemark har ledig stilling som sykehusprest  - noe for deg? 

Som prest og samtalepartner ved Sykehuset Telemark vil du få en spennende og variert hverdag hvor ingen dag er lik. Hovedfokus vil være møter med eksistensielle, emosjonelle og trosrelaterte spørsmål knyttet til en krisepreget livssituasjon i kombinasjon med utstrakt kollegastøtte, veiledning og opplæring av både ansatte, praksisstudenter, pasienter og pårørende.   

Sykehuspresten er en integrert del av sykehusets samlede tverrfaglige kompetanse, og samarbeider daglig med avdelinger innen både somatikk, psykiatri og rusomsorg. Sykehuset er opptatt av mangfold og å møte folk der de er, uansett tro og livssyn. Vi har et bredt tilbud til både pasienter, pårørende og ansatte. Som vår nye kollega vil du være med på å videreutvikle tjenestetilbudet og bidra inn i det.

Sykehuspresten er organisatorisk plassert i HR-avdelingen, og rapporterer direkte til organisasjonsdirektør. 

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsstudium i teologi eller tilsvarende.
 • Veiledningskompetanse.
 • Relevant erfaring fra stillingens oppgaver og ansvarsområder.
 • Pastoral klinisk utdanning eller videreutdanning i sjelesorg er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg og åpen, liker å jobbe med mennesker og får til godt samarbeid med andre.
 • Du tar ansvar, jobber selvstendig og tåler å stå i krevende situasjoner.
 • Du er fleksibel og reflektert.
 • Du evner å møte mennesker i sårbare perioder av livet og finner mening og motivasjon i å bistå dem.
 • Du trives med opplæring og veiledning av kollegaer.
 • Du er fortrolig med grupper som arbeidsform.

Vi tilbyr:


 • Et godt, stimulerende og kompetent arbeidsfellesskap og arbeidsmiljø.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et variert og givende arbeid blant pasienter, pårørende og ansatte.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og stor grad av selvstendighet i utøvelse av stillingen.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.