Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykehuset i Vestfold søker nå etter servicemedarbeider til et vikariat

Offentlig forvaltning

Sengepost for Kreft og Blodsykdommer ble opprettet høsten 2021 ifm innflytting i nytt bygg og nye lokaler, og er en del av Senter for Kreft og Blodsykdommer. Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer.
Kreftposten er en sengepost med plass til 28 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom.

I Kreftposten har vi nå ledig et vikariat som servicemedarbeider. Dette er oppgave som hovedsaklig består i å understøtte daglig drift av avdelingen i form av varebestilling og -mottak, bidra til orden og system på avdelingen, assistere sykepleiere med praktiske oppgaver og bistå i matservering. Personer med helsefaglig bakgrunn kan om ønskelig tildeles mer pasientrettede oppgaver. 

Helsefaglig bakgrunn er relevant, men personlig egnethet vektlegges i større grad. 
Vikariatstillingen er satt til 6 måneder, men med muligheter for forlengelse. Arbeidstid er i utgangspunktet dagtid, men med enkelte kveldsvakter og helgevakter. 
Høres noe av dette interessant ut - ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende prat. Ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå sykepleiere med matservering til pasienter
 • Bistå personalet med praktiske oppgaver knyttet til pasientbehandling
 • Hente varer fra andre instanser innad på sykehuset
 • Holde orden på avdelingens fellesrom
 • Varebestilling og varemottak

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med erfaring fra serviceyrker, eventuelt liknende arbeidsoppgaver 
 • Helsefaglig bakgrunn vektlegges, men er ikke et krav
 • Fordel med attester fra liknende arbeidserfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med andre
 • Løsningsorientert og kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

 • 60-100 % vikariat. Ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.