Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykehusapoteker

Offentlig forvaltning

Sykehusapoteket Tønsberg er et stort sykehusapotek med i overkant av 50 medarbeidere. Nå søker vi etter ny sykehusapoteker. 

Sykehusapoteket Tønsberg består av fire fagavdelinger som sørger for legemidler og god faglig rådgivning til avdelinger og pasienter ved Sykehuset i Vestfold. Avdeling for sykehusleveranser leverer legemidler til sykehusets avdelinger, i avdeling for produksjon tilbereder vi sterile preparater som for eksempel cytostatikakurer og smertekassetter. Publikumsavdelingen betjener sykehusets pasienter, besøkende og ansatte, og en egen tjenesteavdeling leverer klinisk farmasi og farmasøytisk rådgivning. Ledergruppen i apoteket består av avdelingslederne og sykehusapoteker. 

Vår viktigste kunde er Sykehuset i Vestfold som er et fremtidsrettet sykehus som satser på klinisk farmasi og riktig bruk av kompetanse. En av dine viktigste oppgaver som sykehusapoteker vil være å videreføre det gode samarbeidet mellom sykehusapoteket og sykehuset.

For å lykkes i stillingen er det viktig å forstå sykehusets behov og samtidig evne å overføre dette til hvordan sykehusapoteket jobber. I tillegg har vi spennende utviklings- og forskningsprosjekter både sentralt og lokalt som krever engasjement og oppfølging. Sykehusapoteket er i stadig utvikling, har en god drift, samt stabile medarbeidere med høy kompetanse. 

Vi ønsker oss en leder med et sterkt kunde- og utviklingsfokus, samt interesse for bruk av ny teknologi. I tillegg evner du å utvikle dine medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning, du kommuniserer på en klar og presis måte og klarer å skape gode relasjoner. 

Ledere hos oss må kjenne seg igjen i og identifisere seg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta daglig drift av sykehusapoteket
Utvikle sykehusapoteket gjennom sterkt kundefokus og nye løsninger
Personal- og arbeidsgiveransvar
Økonomi- og budsjettansvar

Kvalifikasjoner:

Master i farmasi
Solid ledererfaring
Meget gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Gode lederegenskaper; utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
Endringsorientert; ser etter nye løsninger og opptatt av utvikling
Samarbeider godt med andre; skaper gode relasjoner, deler informasjon, kunnskap og erfaringer
Gode kommunikasjonsevner; kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
Analytisk; forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
Gjennomføring; evner å gjennomføre planer og oppnå mål

Vi tilbyr:

En utfordrende og spennende stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag
Lønn etter avtale
Kompetanse- og lederutvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger