• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4888317
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Sykehjemslege i Halden kommune, 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Vi har nå en ledig 100% stilling som sykehjemslege. Legen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Legetjenesten har vært stabil gjennom mange år, og de øvrige legene har alle jobbet hos oss i fem år eller lengre. Stillingen er ledig fra 1. mars 2023, oppstart etter nærmere avtale.

Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter, og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med til sammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning.

Halden Helsehus er nylig rehabilitert, og tjenestene flyttet inn høsten 2022. Helsehuset har nå fått moderne og praktiske løsninger for både pasienter og ansatte. Det er i tillegg bygd en helt ny legevakt som er samlokalisert med Stangeberget legesenter.

Helsehuset har 47 korttidsplasser fordelt på 3 avdelinger inkludert Kommunale akutte døgnplasser (KAD), lindrende avdeling og rehabiliteringsavdeling.

Arbeidsplassen for den utlyste stillingen er for tiden lagt til Halden helsehus. En annen arbeidsfordeling kan være aktuelt, og avtales nærmere med leder og legene i teamet utfra den tilsatte legens kompetanse, interesseområder og behovet i organisasjonen.

Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning på kveld og helg. Det gjennomføres i tillegg visitt en av helgedagene.

 

Vi søker etter en dyktig og interessert lege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten vår i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid. Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Søkere med annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha gjennomført og godkjent LIS-1, ha norsk autorisasjon og ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
 • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse.
 • Det tilrettelegges for spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Generelle betingelser

 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.
 • Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4888317
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune