Detaljer

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2020
 • Sted:
  NANNESTAD
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NANNESTAD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3178742
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykehjemslege - engasjement

Nannestad sykehjem søker etter en vikarlege, i første omgang ut året med mulighet for forlengelse, primært til korttidsenheten og de øvrige enhetene etter behov. Vi har 1 legeårsverk som i dag er fordelt på 2 leger, men har nå behov for midlertidig å styrke legetjenesten. Arbeidstiden vil være noe på dagtid og noe på ettermiddag og kveldstid. Plan for arbeidstiden vil bli utarbeidet, men det vil være noe fleksibilitet i forhold til arbeidstid.

Sykehjemmet har totalt 67 sykehjemsplasser for langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Enhet 1.Øst og 2.Øst har 16 plasser hver, primært langtidsopphold. Enhet 1.Midt har 11 plasser, primært langtidsopphold og en skjermet enhet med 8 plasser for personer med demens. Enhet 2.Midt har 16 plasser, primært korttidsopphold og i tillegg inntil 3 samhandlingsplasser. På enheten tilbys korttidsplass for oppfølging etter sykehusopphold, rehabilitering, kartlegging og palliasjon.

Sykehjemmet har stort fokus på pasientsikkerhet, god pasientbehandling og brukermedvirkning. Vi er sertifisert som livsgledehjem. Personalet består av dyktige og erfarne sykepleiere og helsefagarbeidere. Enhetene samarbeider tett med Koordinerende enhet (tjenestetildeling), hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapitjeneste, spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre aktuelle aktører.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar i samarbeid med øvrige leger
 • Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter
 • Legevisitter
 • Delta i tverrfaglige møter
 • Innkomstsamtaler/utskrivningssamtaler
 • Ha en aktiv rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Smittevern
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege (HPR-nummer oppgis i søknaden)
 • Erfaring fra norsk helsevesen, med særlig vekt på sykehus og sykehjem
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig (norsk høyere nivå – må evt. kunne dokumenteres) og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin, geriatri eller annen relevant spesialitet
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for sykehjemsmedisin/geriatri/palliasjon
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Innhenter kunnskap og veiledning når det er behov for det
 • Initiativrik, selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Har helhetsperspektiv

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse
 • Selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et godt fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Lønn etter avtale

Minst to referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Tiltredelse snarest.