Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sykehjemslege

Det er nå ledig 100 fast stilling som sykehjemslege ved Boganes sykehjem og Lervig sykehjem. Dette vil være en stilling der du vil ha ansvar for oppfølging av totalt 71 langtidspasienter både ved Boganes og Lervig sykehjem. Det er knyttet 60% opp mot Boganes sykehjem, med 40 langtidspasienter. 40% på Lervig der det er 31 pasienter.

Boganes sykehjem ligger på Gausel, tre minutters gange fra Jåttåvågen stasjon og med gode sykkelmuligheter langs Gandsfjorden. Det har 64 ordinære langtidsplasser fordelt på 40 på somatisk og 16 på skjermet demens , som ivaretas av tilsynslege 20%. I tillegg har Boganes tilknyttet Lindrende avdeling med 8 pasientrom og 100% legestilling. Legen som ansettes vil i utgangspunktet få ansvar for de 40 pasientens som ligger på somatisk langtid. 

Lervig er et sykehjem med sentral plassering på Storhaug, og er med 105 langtidsplasser og 18 korttidsplasser et av Stavangers største. På dette sykehjemmet  jobber det fra før 2 leger i til sammen 2 årsverk. 

Pasientgruppen er preget av sammensatte problemstillinger med demens og somatikk. 
Legen vil få hovedansvar for 71 langtidspasienter.
Jobben er på dagtid i ukedager med 37,5 timers arbeidsuke, med noe  fleksibel arbeidstid.
Det kan bli aktuelt å inngå i sykehjemslegevakten i kommunen.
Stillingen er ledig fra 1.10-2024

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha norsk autorisasjon.

Ønskelig med spesialistutdannelse, fortrinnsvis innen allmennmedisin eller geriatri. Andre relevante spesialister kan også søke.

Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin (ALIS/LIS3)

Må ha gjennomført LIS 1 eller godkjent turnustjeneste.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Personlige egenskaper:

Du er positiv og ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.

Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere.

Du er strukturert, selvstendig , målrettet og fleksibel.

Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Stavanger kommune er en trygg og god arbeidsgiver.

Hjem Jobb Hjem.

Et godt fagmiljø og månedlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen.

Sykehjemsmedisin er tellende for inntil 2,5 års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin, og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin for ferdige spesialister. Fokus på gode ALIS-forløp 

Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder.

Tilbud om kurs i henhold til spesialisering eller etterutdanning.

Kommunen legger til rette for videreutdanning i kompetanseområde i sykehjemsmedisin for ferdige spesialister. 

Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale.
Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale.