Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Sykehjemslege

Offentlig forvaltning

En av våre leger skal i permisjon for obligatorisk tjeneste i spesialiseringen i allmennmedisin. Vi har derfor ledig et års vikariat i 100% som lege ved sykehjem i Lillestrøm kommune. Er du interessert i sykehjemsmedisin og ønsker å bidra i vårt fagmiljø er du velkommen til å søke. Også mindre stillingsstørrelse kan være aktuelt - dette bes i så fall oppgitt i søknadsteksten. I dag er stillingen hovedsakelig tilknyttet korttidsavdelingen på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Avdelingen består av 37 senger og bemannes av ytterligere 2 leger. Tjeneste på andre avdelinger og sykehjem i kommunen kan bli aktuelt.   


Lillestrøm kommune har totalt 7 sykehjem med langtidsavdelinger og 2 store korttidsavdelinger, interkommunal lindrende enhet og interkommunal KAD. Lindrende enhet og Nedre Romerike KAD er lokalisert til Skedsmotun. Legene på sykehjem er organisert i egen seksjon sammen med legene ved KAD, per dags dato totalt 11 årsverk. Det vil være mulig å ta ekstravakter på Nedre Romerike KAD.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk legearbeid: Mottak, diagnostikk, behandling, oppfølging og utskrivelse
 • Journalføring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 •  Bidra i internundervisning og fagutvikling

Kvalifikasjoner:

 •  Autorisert lege i Norge
 • Fullført turnustjeneste/LIS 1 er en forutsetning for å kunne jobbe som klinisk lege i kommunen utover 1 år.
 • Bør være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, under spesialisering i allmennmedisin, villig til å starte spesialisering i allmennmedisin, eller ha annen
 • Relevant godkjent legespesialitet.
 • Må beherske norsk (evt. annet skandinavisk språk) skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring.
 •  Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
 

Personlige egenskaper:

 
 • Faglig oppdatert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med mulighet for utvikling
 • Ved behov: tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med utdanningsplan, kurs og veiledning av spesialist i allmennmedisin
 • Dagjobb med fleksitid
 • Regelmessig interundervisning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag