Detaljer

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  NANNESTAD
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NANNESTAD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3494524
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune

Lege fast stilling - 40 % sykehjem og 15-25 % helsestasjon

Nannestad kommune søker etter lege til 55-65 % fast stilling, hvor 40 % vil være som sykehjemslege ved Nannestad sykehjem, og i tillegg vil det bli ledig 15-25 % stilling som helsestasjonslege. Vi søker derfor etter en person til hele legestillingen.

Nannestad sykehjem: Fra 2021 har vi fått styrket sykehjemslegetjenesten og har nå tilsammen 1,2 legeårsverk. Vi har en lege i 80 % fast stilling, og nå søker vi hennes kollega til de resterende 40 %.

Arbeidssted blir i hovedsak til korttidsenheten, men det må også påregnes noe arbeid på de øvrige sykehjemsenhetene. Arbeidstiden er dagtid ukedager. Plan for arbeidstiden vil bli utarbeidet, men det vil være noe fleksibilitet i forhold til arbeidstid og hvilke dager.

Sykehjemmet har totalt 67 sykehjemsplasser for langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Enhet 1.Øst og 2.Øst har 16 plasser hver, primært langtidsopphold. Enhet 1.Midt har 11 plasser, primært langtidsopphold og en skjermet enhet med 8 plasser for personer med demens. Enhet 2.Midt har 16 plasser, primært korttidsopphold og i tillegg inntil 3 samhandlingsplasser. På enheten tilbys korttidsplass for oppfølging etter sykehusopphold, rehabilitering, kartlegging og palliasjon.

Sykehjemmet har stort fokus på pasientsikkerhet, god pasientbehandling og brukermedvirkning. Vi er sertifisert som livsgledehjem. Personalet består av dyktige og erfarne sykepleiere og helsefagarbeidere. Enhetene samarbeider tett med Koordinerende enhet (tjenestetildeling), hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapitjeneste, spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre aktuelle aktører.

Helsestasjonen: Fra 16.08.21 blir det ledig minst 15 %, evt. opp til 25 % stilling som helsestasjonslege. Stillingen innebærer legekontroll og oppfølging av småbarn opp til skolealder, samt helsestasjon for ungdom en kveld i uka. Det vil være tett samarbeid med helsesykepleier.

Søknadsfrist:
14.03.2021
Arbeidsgiver:
Nannestad kommune
Sted:
Nannestad
Stillingstittel:
Lege fast stilling 40 % sykehjem + 15-25 % helsestasjon
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Deltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
55
Webcruiter-ID:
4350413904
Sosial deling :