• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5800343
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Svangerskapsvikariat som Barnevernkonsulent i skolen, til vårt mottaksteam 

Offentlig forvaltning

Grorud barneverntjeneste er organisert under seksjon for hjelpetjenester for barn og unge. Dette innebærer at vi er organisert sammen med Forebyggende- og helsefremmende tjenester. Dette i tråd med oppvekstreformen med økt fokus på tidlig innsats, forbyggende arbeid og samhandling mellom tjenestestedene.
Vi er en tjeneste som har fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring. Tjenesten har over lengre tid hatt fokus på digitalisering og arbeidsmetoder som kan være besparende for miljøet. Herunder arbeider vi med Lean-metodikk, samt at vi i tråd med Oslo kommunes føringer bruker Microsoft 365 som et av våre arbeidsverktøy. I tillegg benyttes fagsystemet Modulus barn.

I vårt arbeid er befolkningens stemme viktig. Barneverntjenesten har fokus på hva befolkningen i bydelen er opptatt av, slik at vi bedre kan yte helhetlige tjenester med barnet i fokus. Som et ledd i dette har tjenesten egne familieveiledere, familierådskoordinatorer, voldskoordinator, egen fosterhjemskoordinator og flere andre spesial stillinger i hjelpe- og støttefunksjoner for resten av tjenesten. Vi har medarbeidere som er engasjerte, kompetente og utviklingsorienterte.

Tjenesten er delt inn i 7 ulike team: Stab, Administrativt-team, Mottaksteam, Barn- undersøkelse, Barn- tiltak, Ungdomsteam og Omsorgsteam.

Barneverntjenesten vil i 2025 flytte inn i nytt og moderne bydelshus på Rødtvet.

Grorud barneverntjeneste har i dag tre barnevernskonsulenter i skolen, som har sitt daglige virke i bydelens skoler 4 dager i uken og 1 dag i uken hos barneverntjenesten.

Stillingen som barnevernskonsulenten i skolen skal primært ivareta den enkelte elevs opplevde behov. Som veiledning, støtte og koordinering. Målet til barnevernkonsulenten er å bistå elever og familier som har det vanskelig og som ønsker hjelp til endring i sin situasjon. Videre er målet å kunne veilede og koordinere slik at familiene mottar rett hjelp til rett tid, fra rett instans.

Barnevernskonsulenten i skolen skal primært være en brobygger mellom elever, foreldre -og skole, samt andre offentlige tjenester i kommunen.

Vi har en ledig 100% stilling i ett svangerskapsvikariat som barnevernkonsulent i skole, med oppstart i august 2024.

Kvalifikasjoner:

 •  3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis som barnevernspedagog.
 • Ønskelig med mastergrad. 
 • Ønskelig med erfaring fra prosjekt og koordineringsarbeid. 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i skole og barnehage.
 • Barnevernsfaglig erfaring og vurderingsevne.
 • Erfaring fra og god kompetanse innen arbeid i barneverntjenestens førstelinje. 
 • Erfaring med utadrettet arbeid. 
 • Erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere barnevernsøvelser. 
 • Erfaring fra og god kompetanse innen arbeid med veiledning av barn, unge og foreldre. 
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid opp mot lavterskeltilbud, skole, barnehage, spesialisthelsetjenesten, NAV, familie og nettverk.
 • Erfaring med forebyggende endringsarbeid i familier. 
 • Erfaring fra arbeid med flerkulturelle familier. 
 • God kjennskap til barnevernloven. Særlig kapittel 4 i Barnevernloven. 
 • Innsikt i forvaltningsloven.
 • Gode IKT kunnskaper.
 • Erfaring med bruk av Excel som et rapporteringsverktøy er en fordel. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 • Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonskompetanser hvor verdier som ydmykhet og medbestemmelse er viktige. 
 • Gode samarbeidsevner, lojal og forståelse for linjestruktur. 
 • Nøyaktig, utviklingsorientert, fleksibel, nytenkende og initiativtagende. 
 • Engasjert, strukturert og tydelig. 
 • Opptatt av å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. 
 • Trives med å jobbe i et høyt arbeidstempo, samt evne til å omstille seg uten at det går utover arbeidets kvalitet.   
 • Stor grad av selvstendighet og ansvarsbevissthet kreves. 
 • Inkluderende menneskesyn.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne. 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeid i en veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus.
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Strukturert kompetanseheving, blant annet etterutdanning i samtalemetodikk "barnesamtalen" og kartleggings- og tiltaksmetodikk ihht Kvello modellen. 
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger. 
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 35-44 (kr 595 700- 697 400 pr år) etter Oslo kommunes lønnsregulativ, avhengig av lønnsansiennitet. 
 • Flexitid-ordning. 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5800343
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune