Ledig stilling

Tønsberg kommune

Svangerskapsvikariat 100 %

Offentlig forvaltning

 

Revetal ungdomsskole har ledig 200 % svangerskapsvikariat (01.02.2023 - 01.11.2023/01.12.2023).

Revetal ungdomsskole er en skole med 380 elever og 50 ansatte i ulike faggrupper. Vi har også en forsterket enhet.

Skolen ligger nord i Tønsberg kommune, plassert i Revetal sentrum. Skolen var ny i 2017, med tilhørende hall og svømmehall som stod ferdig i 2018.

Vi jobber målrettet med at alle skal trives, oppleve et godt læringsmiljø og oppnå et høyt læringsutbytte ut fra egne forutsetninger.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Undervise - aktuelle fag er matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag
 • Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta og bidra til lærende fellesskap og lærerteam ved skolen

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lærerutdanning
 • Ønskelig med undervisningskompetanse i de nevnte fagene
 • God fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • Du er en trygg og god klasseleder som evner å skape gode læringsbetingelser for alle elever i en gruppe

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Du er fleksibel, omstillingsdyktig og finner løsninger
 • Du tar initiativ til nye arbeidsmåter
 • Du er strukturert og nøyaktig
 • Du er en relasjonsbygger både med elever og kollegaer
 • Du kommuniserer godt med kollegaer, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer og arbeidsoppgaver
 • Fantastiske ungdommer
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Ordnede arbeidsbetingelser og lønn etter gjeldende tariffavtale

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven.

Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 

For mer informasjon kontakt:

Nestleder Irene D. Schanche tlf 416 38 881