Ledig stilling

Stavanger Kommune

SUPRE kontaktlærere! Vil du være med og skape en skole for alle?

Madlavoll skole er en barneskole med ca 400 elever og ca 100 ansatte. Mange yrkesgrupper er representert hos oss, og dette mangfoldet er vi stolte av! I tillegg til å være nærskole for barn i Madla bydel har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilte behov. Skolens visjon er: "En skole for alle".  Madlavoll skole har i alle år hatt som mål å gi et godt skoletilbud til barn med ulike læreforutsetninger bygget på verdier som likeverd, respekt og tillit.
Vil du være med oss i dette viktige arbeidet? Aller øverst på vår ønskeliste står du som har mange års erfaring som kontaktlærer på småskolen eller mellomtrinnet  - vi trenger en på hver! Både 3. trinn og 6. trinn, trenger en god og stabil kontaktlærer som vil følge klassen over tid. Som kontaktlærer hos oss har du kontaktansvar for 11-21 elever, og måten vi er organisert på, gjør at du sjelden står i klasserommet alene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for trivsel, mestring og læring for alle elever
 • Skape gode relasjoner til elever og kolleger
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i tråd med LK-20
 • Delta aktivt i skolens utviklingsarbeid
 • Samarbeide med og være en støtte for kollegaer i arbeidet med å tilpasse undervisning og aktiviteter, opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler
 • Samarbeide med foresatte, og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • Ønskelig med 30 studiepoeng i minst 2 undervisningsfag i barneskolen (helst matematikk, norsk og engelsk)
 • Ønskelig med erfaring som kontaktlærer
 • Solide ferdigheter i bruk av IKT
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språkferdigheter tilsvarende B2 (Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål)

Personlige egenskaper:

 • Du er god på å skape og vedlikeholde sunne og trygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte.
 • Du er raus, varm og tålmodig.
 • Du er tydelig og trygg i din voksenrolle.
 • Du er trygg , selvstendig og strukturert.
 • Du har fokus på elevenes psykososiale miljø og viktigheten av dette.
 • Du er faglig oppdatert og opptatt av elevenes læring.
 • Du er robust og liker et høyt arbeidstempo med ulike arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Du viser entusiasme i arbeidet ditt.

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med 400 fantastiske elever
 • Samarbeid med 100 like fantastiske kollegaer
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • Gode forsikringsordninger og pensjonsavtaler
 • Hjem-jobb-Hjem-avtale
 • Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler