Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2019
 • Sted:
  RÅDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  RÅDAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2167544
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Styrer Nordås barnehage

Bergen kommune har parlamentarisk styringsmodell.  Byrådsavdelingene er det
sentral-administrative leddet, mens resultatenhetene utgjør kjernevirksomheten. Øverste administrative leder i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er kommunaldirektøren.  Etatsdirektør leder Etat for barnehage, og har ansvar for drift og
oppfølging av våre kommunale barnehager. Barnehagene er organisert i 4 byområder og ledes av en områdeleder i hvert område. Styrer har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.
 
Nordås barnehage er en 4 avdelings barnehage i Ytrebygda bydel. Den åpnet
i 1986, og er nå under rehabilitering. Barnehagen er derfor i midlertidige lokaler i Iristunet barnehage, like ved Kilden Senter på Nordås. Barnehagen skal stå ferdig til barnehagestart høsten 2020.
 
Nordås barnehage har 13 ansatte og gir plass til 52 barn, fordelt på 4 aldersinndelte
avdelinger. Det er gode turmuligheter i området og nærmiljøet brukes aktivt sammen med barna. Vi vektlegger arbeid i forhold til Bergen kommunes satsingsområder; Språk som basiskompetanse, Sosial kompetanse, Matematisk kompetanse og Livsmestring i det 21. århundre. I tillegg har vi hvert år et tema som barnehagen bestemmer selv. I Nordås barnehage er vi stolt over å ha et godt arbeidsmiljø med høy faglighet og god delingskultur.
Les mer om dette i barnehagens årsplan: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barnehager/nordas-barnehage/siste-nytt/arsplan-2019-2020 
 

 • Lede barnehagens lederteam
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Økonomiansvar
 • Overordnet personalansvar
 • Utvikle barnehagen som en lærendeorganisasjon
 • Barnehagelærerutdanning
 • Gjerne relevant tilleggsutdanning innen ledelse og/ eller organisasjonsutvikling
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Ønskelig med kjennskap til ICDP


 

Vi søker en leder som:  

 • er kompetent, åpen,pålitelig og samfunnsengasjert·       
 •  ivaretar og videreutviklerbarnehagens kultur, leke- og læringsmiljø·        
 • arbeider langsiktig og strategisk med gjennomføringskraft
 • har gode relasjonelle ferdigheter med evne til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
 • er tydelig og synlig overfor barn, ansatte og foreldre 
 •  En barnehage med et mangfoldig og endringsvillig personale
 • Nyrenovert barnehage fra august 2020
 • Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
 • Kursrekke for nytilsatte ledere
 • Mentorordning