Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  07.06.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2938625
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Styrer i Sletten barnehage

«Sletten - den glade barnehage»

Vår profil: "En barnehage hvor alle kjenner hverandre, i et språkstimulerende og inkluderende miljø"

Sletten - den glade barnehage er en barnehage med tre avdelinger som holder til i rolige omgivelser på Landås med fotballbane, Tveitevannet og grøntområder i umiddelbar nærhet. Vi er en interkulturell barnehage med flere barn og foreldre som har ulik bakgrunn.

Barnehagen er veletablert med et stabilt og fagorientert personale, som er opptatt av å ivareta mangfold. Barnehagens fokusområder er, jamfør Bergen kommunes satsing, språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og relasjonskompetanse. I relasjonsarbeidet er ICDP, Circle of Security og De Utrolige Årene sentrale verdiforankringer og gjennomgående utviklings- og kompetansehevingsområder for de ansatte. I tillegg er barns psykiske helse, lek og vennskapsdanning sentrale arbeidsområder. Sletten barnehage er en barnehage med høyt fokus på faglighet og kvalitet på tjenestetilbudet til barn og foreldre.


Les mer om barnehagen her:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sletten-barnehage

 

Bergen kommune har parlamentarisk styringsmodell. Byrådsavdelingene er det sentral-administrative leddet, mens resultatenhetene utgjør kjernevirksomheten. Øverste administrative leder i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er kommunaldirektøren. Etat for barnehage har ansvar for drift og oppfølging av våre kommunale barnehager. Barnehagene er organisert i fire byområder og ledes av en områdeleder i hvert område. Etat for barnehage har ansvar for faglig støtte til barnehagene gjennom kvalitetsoppfølging, veiledning og kompetansetiltak.

 

       

Arbeidsoppgaver

• Lede barnehagens lederteam
• Pedagogisk utviklingsarbeid
• Økonomiansvar
• Overordnet personalansvar
• Videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon

 

Kvalifikasjoner

• Barnehagelærerutdanning
• Relevant tilleggsutdanning innen ledelse er ønskelig
• Ledererfaring er ønskelig
• Ønskelig med kjennskap COS/ DUÅ/ ICDP

 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en leder som:
• er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
• ivaretar og videreutvikler barnehagens kultur, leke- og
læringsmiljø
• arbeider langsiktig og strategisk med gjennomføringskraft
• har gode relasjonelle ferdigheter med evne til å
samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
• kommuniserer tydelig og er synlig overfor ansatte og
foreldre og er synlig og varm i sitt møte med barn

 

Vi tilbyr

• en barnehage med et mangfoldig og engasjert personale
• gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
• kursrekke for nytilsatte ledere
• mentorordning

 

 Det kreves politiattest jfr. Barnehagelovens § 19