• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  09.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5063, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5752301
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 25.05.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Styrer i Kniksens Plass barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kniksens Plass barnehage ble etablert i 2011 og er plassert i byens storstue, på Brann Stadion. Barnehagen har fine lokaler som innbyr til spennende aktiviteter, både inne og ute. 

Barnehagens visjon er «Et utviklende miljø med barnet i sentrum». Visjonen kommer spesielt til uttrykk gjennom måten personalet tilnærmer seg barna i lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner i barnehagen. Vi har gjennom mange år hatt som satsing å styrke personalets pedagogiske relasjonskompetanse, og Samspillsmetoden Dialog er et godt innarbeidet verktøy i hele personalgruppen. De senere årene har vi arbeidet med å implementere ICDP som metode.

Grovmotorisk aktivitet og sunt kosthold er en viktig satsing hos oss. Med vår unike plassering har vi flere muligheter for tilrettelegging av uteaktiviteter i umiddelbar nærhet.

Barnehagen er etablert etter baseprinsippet, og vi har derfor større barnegrupper enn ved tradisjonell avdelingsdrift. I hverdagen organiserer vi oss i mindre aktivitetsgrupper der lek, fysisk aktivitet, omsorg og læring ivaretas.

Bergen kommune har en visjon om at alle våre barnehager skal være mangfoldige barnehager av høy kvalitet for alle barn. Målet er «Livsmestring for det 21. århundre – medvirkende barn i lek og læring». Visjon og mål er formalisert i «Sammen for kvalitet – Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen», som beskriver kommunens støttende strategier og tiltak.

Bergen kommune har parlamentarisk styringsmodell. Byrådsavdelingene er det sentral-administrative leddet, og øverste administrative leder i Byrådsavdeling for barnehage og skole er byråden. Etat for barnehage har ansvar for drift og oppfølging av de kommunale barnehagene og bidrar med faglig støtte gjennom kvalitetsoppfølging, veiledning og kompetansetiltak. Barnehagene er organisert i byområder som ledes av en områdeleder.


Ved tilsetting kreves det politiattest jamfør barnehageloven § 30.

Kvalifikasjoner:

- Godkjent utdanning som barnehagelærer
- Erfaring som styrer
- Faglig oppdatert
- Gode IKT-kunnskaper
- God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, jamfør barnehageloven § 28
- Relevant tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
- Kjennskap til ICDP er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en styrer som:

- er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
- har respekt for det eksisterende og evne til å drive langsiktig og strategisk utviklingsarbeid med gjennomføringskraft
- har gode relasjonelle ferdigheter med evne til å samarbeide, veilede og inspirere
- er omsorgsfull og åpen for innspill innenfor tydelige rammer
- har en ressurstilnærming til mangfold
- er fleksibel og løsningsorientert
- er tydelig og synlig overfor barn, ansatte og foreldre
- har god økonomiforståelse

Vi tilbyr:

- En veletablert barnehage med godt fagmiljø
- Gode støttefunksjoner i Etat for barnehage
- Kursrekke for nytilsatte ledere
- Mentorordning
- Lønn kr. 748 000 eller etter avtale  

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  09.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5063, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5752301
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 25.05.2024